Skannerteknologiveiledning

Canons dokumentskannere i imageFORMULA-serien er bygget på en tradisjon for overlegen bildekvalitet og driftssikkerhet med det siste innen skanneteknologi. De følgende funksjonene er tilgjengelige med de fleste av Canons imageFORMULA-dokumentskannermodeller.

Forklaring av vår skannerteknologi:


Tredimensjonal fargekorrigering
Tredimensjonal fargekorrigering bruker overlegen fargereproduksjon og gjengir fargeinformasjonen i et dokument nøyaktig. Sluttresultatet er førsteklasses fargekvalitet i tillegg til forbedret lesbarhet for OCR-skanneprogrammer.


ADM
Automatisk dokumentmater – gjør det mulig med rask skanning av bunker av dokumenter uten tilsyn.


Automatisk format og forskyvningskorrigering
Kaster du bort tid på å sortere dokumenter før skanning? Funksjonen for automatisk format kontrollerer størrelsen på hvert dokument som mates, og sørger for bilder i riktig størrelse for hver side, mens forskyvningskorrigering automatisk retter opp det skannede bildet.


Automatisk fargegjenkjenning
Sørger for at skanneren automatisk registrerer hvilke dokumenter i en blandet bunke som skal lagres i farger, basert på registrert fargeinnhold. Det er ikke nødvendig å skille dokumenter i farger fra dem i sort-hvitt, og resultatet er en kraftig reduksjon av filstørrelsen for fargedokumenter.


Automatisk fargebortfall
Rødt, grønt eller blått kan fjernes fra dokumentbilder for å oppnå forbedret lesbarhet i OCR-programmer samt redusert fillagringsstørrelse.


CIS
Contact Image Sensors (CIS) er optiske sensorer som brukes i dokumentskannere for å skanne dokumentbildet. CIS-sensorteknologien gir skarpere bilder, mindre forvrengning og bedre lesbarhet for tekst, noe som forbedrer nøyaktigheten av optisk tegngjenkjenning.


Fargeforbedring
Funksjonen for tredimensjonal fargeforbedring gjengir dokumentenes fargeinformasjon eksakt ved hjelp av et innebygd fargekonverteringskort som registrerer nøyaktige RGB-koordinater i én prosess.


Daglig driftssyklus
Driftssyklusen er produsentens foreslåtte maksimale bruksnivå per dag for en skanner. Du bør velge en skanner med en daglig driftssyklus som overstiger dine nåværende produksjonsbehov, for å sørge for lengre levetid for skanneren. Du bør også ta med i beregningen perioder i måneden med større volum.


Tosidig
Skanner begge sider av et dokument i én skannebanehandling.


Utløserknapp for dobbeltmating
Denne funksjonen er nyttig hvis brukeren vil kontrollere om det som er registrert som dobbeltmating, virkelig er dobbeltmating – eller et spesialdokument, for eksempel en konvolutt. Hvis dobbeltmating av dokument registreres under skanning, stopper dokumentmatingen.

Utløserknappen for dobbeltmating begynner deretter å lyse. I tillegg vises skjermbildet for [Rapid Recovery System] (System for rask gjenoppretting), der du blir bedt om å velge om du vil fortsette skanningen. Hvis du trykker på utløserknappen for dobbeltmating, lagres det skannede bildet, og resten av dokumentet skannes.


Mating av dokumenter med forsiden opp
Brukerne kan skanne dokumenter "riktig vei" – med denne funksjonen kan DR-C125 skanne dokumenter fra toppen av siden, mens bildet leses fra bunnen. Bildene kan roteres automatisk 180゜, slik at de vises i riktig retning og rekkefølge.


Helautomatisk program
Det helautomatiske programmet bruker de beste innstillingene for hvert skannede bilde, basert på vår unike algoritme. Følgende innstillinger brukes: automatisk fargegjenkjenning, automatisk dokumentformat, automatisk oppløsning, sløyfing av tom side, forskyvningskorrigering og tekstretning.


J-Path
Canons unike J-path-tilnærming til plassbesparende skannefunksjonalitet gir mulighet for loddrett inn- og utmating og på DR-C125.
Bilde_J-Path

Forskanning
Muligheten til å forhåndsvise et skannet dokument før skanningen fullføres, kan være nyttig for å sørge for at data ikke registreres feil eller dupliseres.


Oppløsning
Bildeoppløsning beskriver detaljene i et bilde. Betegnelsen gjelder både digitale bilder, filmbilder og andre typer bilder. Høyere oppløsning betyr flere bildedetaljer, men betyr også ofte økt fillagringsstørrelse. Skannehastigheten til en dokumentskanner vil sannsynligvis bli tregere når du øker oppløsningsinnstillingen.


Nytt forsøk på separering
Hvis dobbeltmating oppstår, kan funksjonen for nytt forsøk på separering returnere dokumentet til dokumentmateren og mate sidene på nytt. Selv når dobbeltmating oppstår, kan skanneren løse problemet selv og fortsette skanningen.


Enkeltsidig
Viser til skanning når bare én side av dokumentet fanges opp.


Sløyfing av tom side
Nyttig ved skanning av bunker som inneholder både enkeltsidige og tosidige dokumenter. Denne funksjonen fjerner automatisk tomme sider fra bildedataene, med mindre filstørrelser som resultat.


Tekstforbedring
Skannerne har to programmer for tekstforbedring som kan brukes for å oppnå klarere, mer leselige sort-hvitt-bilder fra dokumenter med elementer som er vanskelige å skanne. Programmene bør velges i henhold til dokumenttype.


Gjenkjenning av tekstretning
Denne funksjonen er perfekt for skanning av bunker av dokumenter som vender i forskjellige retninger, siden den gjenkjenner tekstretningen for hvert dokument som mates inn, og roterer de skannede bildene deretter.


Program for tynt papir
Matehastigheten reduseres for å transportere tynne dokumenter skånsomt og forebygge skader (tilgjengelig på DR-M160).


Ultrasonisk registrering av dobbeltmating
Ultrasoniske sensorer registrerer åpningen mellom overlappende sider og hindrer flere sider i å mates samtidig, slik at hver side i et dokument blir skannet.
Bilde_ultrasonic

Mating med u-sving eller rett papirbane
For å oppnå økt effektivitet og fleksibel skanning av en rekke dokumenter, inkludert plastkort og tykke dokumenter, har noen skannermodeller en rett papirbane i tillegg til den vanlige u-svingbanen.
Bilde_U-Turn

spacer
					image