Mikrofoninngang med manuell lydjustering

Kameraets mikrofonkontakt gir mulighet for å koble en ekstern mikrofon til videokameraet. Ettersom det finnes mange ulike mikrofoner, gir kontakten anledning til å velge best mulig lydopptaksutstyr etter hvilken type film du skal lage.


Med manuell lydjustering får du også presis kontroll over lydnivået ved opptak. Du kan for eksempel redusere bakgrunnsstøy mens du lager et intervju, eller du kan øke omgivelsesstøyen for å skape en bestemt atmosfære.


Kompatible modeller:

spacer
					image
HD Home
Teknologi
Canon HD kamerasystem
DIGIC DV II
Canon optikk for HD
Full HD CMOS
Hurtig-AF
Super Range OIS
Egenskaper
HD-SDI ut
Gen lock Input
Tidskode inn/ut
Progressivt opptak
HDMI-terminal
Mikrofoninngang med manuell lydjustering
Full kontroll
Hvilket opptaksformat?
Opptak på kassett
Opptak på DVD
Opptak på harddisk