Kameraets mikrofonkontakt gir mulighet for å koble en ekstern mikrofon til videokameraet. Ettersom det finnes mange ulike mikrofoner, gir kontakten anledning til å velge best mulig lydopptaksutstyr etter hvilken type film du skal lage.


Med manuell lydjustering får du også presis kontroll over lydnivået ved opptak. Du kan for eksempel redusere bakgrunnsstøy mens du lager et intervju, eller du kan øke omgivelsesstøyen for å skape en bestemt atmosfære.