Canon ME20F-SH Spesifikasjoner

KAMERA

Sensor

35mm CMOS-sensor

Filter

RGB-primærfargefilter (Bayer-matrise)

Effektive piksler per sensor

Ca. 2,26 MP (2000 x 1128)

Minimum belysning

0,0005 lux eller mindre (Gain 75 dB, f/1.2, 29,97P, 50IRE)

Horisontal oppløsning

Avhengig av objektivet som brukes.

Objektivfatning

Canon EF-fatning med Cinema Lock

ND-filter

Ja, 2 tetthet (1/8, 3-trinns eller 1/64, 6-trinns) manuelt valgt elektronisk kontroll

Fokuskontroll

Manuelt fokus ved bruk av objektiv eller via RC-V100-fjernkontrollen; enkeltbilde AF via tilordningsknapp

Iriskontroll

Manuell; 1/2-trinns intervaller. Push Auto Iris via tilordningsknapp. Auto (funksjon som kombinerer operasjonene iris, gain, lukker og ND-filter)

Blenderområde

Avhenger av hvilket objektiv som er valgt

Filterdiameter

Avhenger av hvilket objektiv som er valgt

Bildestabilisatorsystem

Avhenger av hvilket objektiv som er valgt

Digital telekonverter

Ja: X2/X4 telekonverter

Type

DIGIC DV 4

Samplingsnøyaktighet

YbCbCr 422 via 3G / HD-SDI; RGB 444, YCbCr 444, YCbCr 422 via HDMI

Bitdybde

10-biters (8-biters effektiv)

OPPTAK

Videolagringsmedier

Ekstern opptaksenhet

Opptaksfilformat

Avhenger av ekstern enhet

Bildefrekvens

3G / HD-SDI-utgang: 1920 x 1080: 59,94P/59,94i/50P/50i/29,97P/25P/23,98P


1280 x 720: 59,94P/50P/29,97P/25P/23,98P


HDMI-utgang: 1920 x 1080: 59,94P/59.94i/50P/50i/29,97PsF/25PsF


1280 x 720: 59,94P/50P


640 x 480: 59,94P

Sakte/rask film

Nei

Intervallopptak

Nei

Frame Record

Nei

Forhåndsopptak (hurtigbufferopptak)

Nei

Reversert scan

Nei

Egendefinerte bildeinnstillinger

Ni alternativer for egendefinert bilde: Canon Log, Wide DR, EOS Standard, CP1–CP6. Innstillinger som kan justeres av bruker: sort, sort gamma, kne, skarphet, støyreduksjon, hvitbalanse. Justerbar for Chroma-Key-ytelse¹

HD->SD-konvertering

Nei

SYSTEM

Innstillinger for automatisk eksponering

Lukkerprioritet, blenderprioritet, innstilling av gain (AGC)¹

Lydinngang

3,5 mm stereo minikontakt, tilkobling av mikrofon støttes

Hodetelefonutgang

Nei

Videomonitorutgang

Ja, kompatibel med 3G- / HD-SDI (BNC) OSD-utgang, HDMI.

HDMI

Ja. Bare utgang

USB

Nei

3G-/HD-SDI-utgang

Ja, X2; utgang 1 OSD-kompatibel, utgang 2 bare ren utgang.

Tidskode

Nei

Genlock

Ja, bare inngang, BNC

Komponentutgang

Nei

AV-kontakt

Nei

DC-inngang

Ja. 4-pinners XLR, 2-pinners tilkobling. 11–17 V inngangsspenning

Objektivkontakt

Ja, 12-pinners kontakt¹

Fjernkontrollkontakt

Ja, to: Fjernkontroll A: 2,5 mm minikontakt / Fjernkontroll B: Rund 8-pinners. Begge bruker Canon Unique Protocol.

Minnekortkontakt

Ja, mikroSD-kort (kun for fastvareoppdatering, ingen opptaksfunksjon)

Fargestolper

Ja, SMPTE, EBU og ARIB avhengig av systemfrekvensen

Opptakslampe

Nei

Egendefinert knapp

Nei

Funksjoner som kan tilordnes av bruker

Ja, 4 knapper.


Elementer som kan tilordnes: enkeltbilde AF / Push Auto Iris / ABB / AE Shift + / AE Shift – / bar / angi hvitbalanse / telekonverter / infrarød / eksternt opptak / egendefinert bilde /


Kamerainnstilling A/M. Disse elementene fungerer med RC-V100-fjernkontrollen.

Egendefinert ratt

Nei

OPPTAKSFUNKSJONER

Eksponeringsmåling

Bakgrunnslys, standard, spotlys

Eksponeringskompensasjon

Ja: ±2.0, ±1.75, ±1.50, ±1.25, ±1.0,±0.75, ±0.50, ±0.25 or ±0

Eksponeringslås

Nei

AGC-innstilling

Ja, AV (75 dB) eller verdi fra 36 til 75 dB (i intervaller på 3 dB)

ISO-innstilling

Maksimalt i overkant av ISO 4 000 000 tilsvarende -75 dB

Dynamisk område

Canon Log / Wide DR-modus: 800 % / 12 trinn ved 9,0 dB (ca. ISO2300)

Gain-innstilling

0–75 dB i intervaller på 3 dB.

Kontrollinnstillinger

Manuelle 1/4-trinns intervaller, Auto (funksjon som kombinerer operasjonene iris, gain, lukker og ND-filter)

Lukkertid

1/3–1/2000 sekunder avhengig av opptaksinnstilling og systemfrekvens

Lukkervinkel

Nei

Langsom lukker (SLS)

Nei

Reversert scan

Ja

Clear Scan

Nei

Infrarød opptaksmodus

Ja: Avtakbart IR-filter, betjenes elektronisk.

Innebygd IR-lampe

Nei

Auto

JA

Forhåndsinnstilling

Dagslys/wolfram

Støtfri hvitbalanse

Ja, via menyen Egendefinert funksjon

Manuell innstilling

Innstilling A, Innstilling B (Standard 5500 K) Kelvin (2000–15 000 K)

Tellesystem

Nei

Startverdiinnstilling

Nei

Opptak

Linear PCM 48 kHz 16-biters digital konvertering, 2 kanalers

TILBEHØR

Medfølgende utstyr

2-pinners strømadapter

Tilleggsutstyr

RC-V100 fjernkontrollenhet, stativadapter RB-1, RS-422 8-pinners fjernkontrollkabler RR-10 (10 m) / RR-100 (100 m)


Kompakt strømadapter AC-E19

Driftsspenning

Likestrøm: 11–17 V via 4-pinners XLR eller 2-pinners kontakt

Strømforbruk

Ca. 12 W (bare kamerahus),

DIVERSE

Mål

102 x 116 x 113mm (B x H x D) 4,0 x 4,6 x 4,4 tommer

Vekt (kun kamera)

Ca. 1,1 kg (2,4 pund)

Temperatur

Ca. 0 til 40 °C, 85 % (relativ fuktighet), Ca. -5 til 45 °C, 60 % (relativ fuktighet)

Ansvarsfraskrivelse

Alle spesifikasjonene kan endres uten varsel.

Alle spesifikasjonene kan endres uten varsel.

Fotnote

¹ Fastvaren må kanskje oppdateres for å aktivere kontakten

¹ Fastvareoppgraderinger kan være nødvendig for å aktivere alle funksjoner på kameraet. Gå til Canons støttewebområde hvis du vil ha mer informasjon, eller kontakt din lokale Canon-representant.

¹ Fastvareoppgraderinger kan være nødvendig for å aktivere alle funksjoner på kameraet. Gå til Canons støttewebområde hvis du vil ha mer informasjon, eller kontakt din lokale Canon-representant.

¹ Fastvaren må kanskje oppdateres for å aktivere kontakten

¹ Fastvareoppgraderinger kan være nødvendig for å aktivere alle funksjoner på kameraet. Gå til Canons støttewebområde hvis du vil ha mer informasjon, eller kontakt din lokale Canon-representant.

¹ Fastvareoppgraderinger kan være nødvendig for å aktivere alle funksjoner på kameraet. Gå til Canons støttewebområde hvis du vil ha mer informasjon, eller kontakt din lokale Canon-representant.