Ordliste digitalkameraer

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

2-trinns lukkerutløser

En 2-trinns lukkerutløser er bransjestandarden blant elektroniske kameraer. Autofokusmekanismen og lysmåleren aktiveres ved å trykke lett på lukkerutløseren. Ved å holde utløseren halvveis inne, opprettholdes fokuspunktet og eksponeringsparameterne (AE-lås) og gjør det mulig å komponere bildet på nytt. Ta bildet ved å trykke lukkerutløseren helt inn.

35 mm-ekvivalent

Ettersom den digitale bildeteknologien er relativt ny på forbrukermarkedet, leverer Canon kameraer med en brennvidde som tilsvarer brennvidden i tradisjonelle 35 mm filmkameraer.

A<a name="A">&nbsp;</A>

AD-konverter

AD-konverteren konverterer det analoge signalet som sendes fra bildesensoren, til et digitalt signal.

APS (Advanced Photo System)

En eteblert standard innen fotoapparater for forbrukermarkedet, utviklet av Canon og fire andre systemutviklingsselskaper. Standarden er basert på et filmformat og film-, kamera- og ferdigbehandlingsteknologi som gir enklere innlasting og større fleksibilitet når det gjelder utskriftsstørrelser.

ASA (American Standards Association), ISO (International Standards Organization)

Filmklassifiseringer, uttrykt som et tall som angir en films lysfølsomhet. Jo større dette tallet er, desto mer følsom og desto raskere er filmen. I motsetning til vanlige kameraer, som ikke har noen bestemt ISO-verdi, brukes ISO-verdier for digitalkameraer for å angi deres lysfølsomhet.

Asfærisk overflate

En linseflate med mer enn én krumningsradius. De asfæriske elementene kompenserer for de mange linseavvikene i enklere typer linser.

Autofokus TTL (Through The Lens)

Lar kameraet fokusere automatisk gjennom linsen i stedet for at linsen må flyttes frem og tilbake manuelt. Se også TTL.

B<a name="B">&nbsp;</A>

Blenderåpning

Blenderåpningen, som lar lyset eksponere CCDen på et digitalkamera eller på film (i et vanlig kamera). Blenderåpningens størrelse er enten fast eller regulerbar, og den kan velges i F-stopptall. Jo større dette tallet er, desto mindre er linseåpningen.

Bildevinkel

For å kunne produsere et kvalitetsbilde må objektivets maksimale bildevinkel overholdes.

Bit

En bit, som står for binærsiffer, er den minste enheten i digital informasjon. Åtte biter tilsvarer én byte. Digitale bilder beskrives ofte med antallet biter som brukes til å representere hver piksel. Et 1-biters bilde er ensfarget, et 8-biters bilde støtter 256 farger eller gråtoner, mens et 24- eller 32-biters bilde støtter millioner av farger.

BMP

Filformatet for punktgrafikk i Microsoft Windows. BMP-formatet støtter fargemodiene RGB, indekserte farger, gråtoner og punktgrafikk.

Blits

En elektronisk enhet som produserer et kraftig lys som gir større eksponering på filmen.

Bracketing - Alternative eksponeringer

En utmerket metode for å forstå hvordan F-stopp-funksjonen fungerer. Dette er en teknikk der en serie bilder tas av samme motiv med samme bildevinkel, men med ulik eksponering. Vanligvis velges eksponeringsintervaller på et halvt eller ett F-stopp (+/-), avhengig av motivet.

Brennvidde

Avstanden fra objektivets bakre punkt til fokuspunktet der objektivet er fokusert til uendelig.

C<a name="C">&nbsp;</A>

CCD

Står for "Charge Coupled Device". Bildesensoren som separerer fargespekteret i rødt, grønt og blått for digital behandling i kameraet. I digitalkameraer brukes både område-CCDer og lineære CCDer. En CCD tar bare svart/hvitt-bilder. Farger legges til ved at bildet passerer gjennom et rødt, grønt og blått filter.

Område-CCD: En firkantet eller rektangulær CCD som kan ta et helt bilde med én gang, noe som er avgjørende for dynamiske objekter og blitsfotografering.

Lineær CCD: Også kalt skanner-CCD. Denne typen sensorer er lange og tynne og tar et bilde ved å registrere et enormt antall enkeltvise "eksponeringer" under skanning av bildeflaten. De passer best for stillestående motiver og kontinuerlig belysning.

CMOS

Står for "Complementary Metal Oxide Semiconductor". En type halvleder som inntil EOS D30 ble lansert, nesten ikke var tilgjengelig for digitalkameraer. CMOS-halvledere bruker to kretser, én for den negative og én for den positive polen. Fordi bare én krets kan være på om gangen, bruker CMOS-brikker mindre strøm enn brikker som bare har én type transistor. Dette gir CMOS-sensoren en klar fordel sammenlignet med standard-CCDene som brukes i dag.

CMY

Står for "Cyan, Magenta, Yellow" (cyan, magenta, gul). Disse tre fargene brukes til å skape alle andre farger. I likhet med CMYK, brukes CMY til trykking av farger på utskrifter.

CMYK

Står for "Cyan, Magenta, Yellow, blacK" (cyan, magenta, gul, svart). En fargemodell der alle farger defineres som en kombinasjon av disse fire fargene. De brukes som skriverfarger i de fleste fargeskrivere, blekkskrivere, laserskrivere, sublimeringsskrivere, termiske skrivere og crayonskrivere. En av de største utfordringene innen DTP er fargetilpasning. Farger kan forskyves under konvertering fra RGB til CMYK, noe som gjør det vanskelig å få samme farge på utskriften som på skjermen.

Compact Flash-kort

Et lagringsformat for lagring av bl.a. digitale bilder som stadig blir mer populær og funksjonell. Flash-minne er et trygt og meget pålitelig lagringsmedium som ikke krever strøm for å holde på bildene etter at de er lagret. Bildene slettes ikke før du selv velger å gjøre dette.

D<a name="D">&nbsp;</A>

Dybdeskarphet

Sonen med elementer det fokuseres på, fra forgrunnen og bakover. En annen beskrivelse er avstandsområdet for akseptabel skarphet i et fotografi. Dybdeskarpheten varierer omvendt med blenderåpningen. Et objektiv med en åpning på f/1,8, har med andre ord liten dybdeskarphet. Hvis blenderåpningen reduseres til f/16, vil nesten alt fra forgrunnen og bakover være skarpt i fokus.

Diafragma (blender)

Den justerbare blenderåpningen i objektivet. Blenderåpningen regulerer lysmengden som kommer inn i kameraet. Denne termen kan også brukes for lukkertyper, f.eks. en sentrallukker (iris diaphragm shutter), som er et sett med blenderlameller som åpnes og lukkes i et varierende tempo for å produsere en lukker i objektivet.

DPOF (Digital Print Order Format)

DPOF (Digital Print Order Format) er en kontrollfil i standardformat lagret på det flyttbare minnekortet i digitale stillbildekameraer. Den spesifiserer hvilke bildefiler og hvor mange eksemplarer som skal skrives ut.

Digital zoom

I motsetning til en optisk zoom, bruker den digitale zoomen den midterste delen av bildet fra høyoppløsningssensoren for å oppnå en zoomeffekt. Dette betyr at eksisterende data ikke blir forbedret og at data ikke blir lagt til. I stedet vises dataene ved en lavere oppløsning for å gi en illusjon av et forstørret bilde. Alle PowerShot- og de fleste IXUS-kameraer bruker den langt bedre optiske zoomen, som faktisk forsterker dataene fra sensoren i stedet for bare å skape en illusjon av et forstørret bilde.

Dynamisk område

Muligheten kameraets CCD har til å definere et helt spekter av skygger og kontraster.

E<a name="E">&nbsp;</A>

EF-objektiver

Kjent for sitt svært raske, stille og presise autofokus. Alle EF-objektiver fra Canon har sin egen mikroprosessorstyrte fokuseringsmotor som gir optimal ytelse. Det er mange som bruker Canons eksklusive Ultrasonic Motor-teknologi.

Eksportere

Sende ut en fil via et spesielt miniprogram eller en plugin-modul for utskrift eller komprimering. Termen brukes også om det å lagre data i et spesielt filformat, for eksempel JPEG eller GIF89a.

Eksponering

Eksponering forklarer hvordan lys opptrer på et fotografisk materiale. Blenderåpningen styrer lysets intensitet, mens varigheten styres av lukkerhastigheten. Et kamera med autoeksponering kan styre eksponeringen automatisk. Det samme prinsippet gjelder for digitalkameraer, der filmen er erstattet med CCD.

Eksponeringskompensasjon

Et system som tillater at du "slår" eller legger til eller trekker fra evalueringsverdier (EV) for et gitt bilde. Kompensasjon innebærer å kontrollere måleravlesingen og eventuelt korrigere under- eller overeksponering. Denne metoden gjør det mulig å få frem detaljer i mørke områder eller å redusere intensiteten i lyse områder slik at bildekvaliteten blir bedre.

F<a name="F">&nbsp;</A>

Fremkaller

En kjemisk oppløsning som endrer usynlige bilder som er eksponert på lysfølsom(t) film eller papir, til et synlig bilde. Brukes i tradisjonell filmfremkalling.

Filformat

Måten et bilde lagres på i et digitalkameras minne. JPEG-formatet, som PowerShot-kameraer lagrer digitale bilder i, er raskt i ferd med å bli en bransjestandard.

Film

Et stykke plast påført en lysfølsom blanding.

Filmfremkalling

Prosessen der kjemikalier fjerner ueksponert sølv på filmen, korrigerer eller stopper fremkallingen og stopper negativets lysfølsomhet. Med PowerShot-digitalkameraer slipper du å kjøpe og fremkalle film.

Filmhastighet

Filmens lysfølsomhet. En ISO 100-film krever for eksempel dobbelt så mye lys som en ISO 200-film.

Fokusere

Justere avstanden mellom objektivet og et bilde for å gjøre bildet så skarpt som mulig.

Frynsete kanter

Dette oppstår når et digitalt bilde gjøres skarpere på en kunstig måte. Termen refererer vanligvis til hvite frynser langs kantene av objektet i bildet. frynsete kanter kan også oppstå som et resultat av komprimering.

F-stopp

Nummeret som er tildelt til en bestemt blenderåpningsstørrelse

G<a name="G">&nbsp;</A>

Gjennomsnittsmåling

Også kalt matrisemåling eller segmentmåling. Et system som leser lysmengden fra flere ulike områder av bildefeltet. Mikroprosessoren bruker deretter denne informasjonen til å beregne en samlet verdi som tar hensyn til ulikhetene i bildefeltet.

GIF

Står for "Graphic Interchange Format", et grafisk bildeformat utviklet av CompuServe for elektronisk bruk av bilder. Et GIF-bilde er et 8-biters bilde med 256 farger.

GIF 89a

Den nyeste GIF-standarden, som gjør det mulig å angi at et område skal være gjennomsiktig. Dette formatet brukes primært på Internett og i andre elektroniske tjenester. I likhet med GIF-bilder er et GIF 89a-bilde et 8-biters bilde med 256 farger.

GUI

Står for "Graphic User Interface" (grafisk brukergrensesnitt). Refererer til et programgrensesnitt som bruker datamaskinens grafikkmuligheter til å gjøre selve programmet lettere å bruke. PowerShot-programvaren bruker et GUI som er meget effektivt på grunn av likheten med populære nettlesere.

H<a name="H">&nbsp;</A>

Hvitbalanse

Kameraets evne til å korrigere farger og nyanser ved opptak under varierende lysforhold, for eksempel dagslys, innendørsbelysning eller lysstoffbelysning.

I<a name="I">&nbsp;</A>

Indekserte farger

Redusert fargetilpasning, 8 biter eller mindre. Gjøres for å redusere bildestørrelsen til et minimum. Brukes vanligvis for bilder som skal publiseres på Internett. 256-fargerspaletten tilpasses også for å få best mulig resultater på Internett med tanke på forskjellene mellom Windows- og Macintosh-fargepaletter. (Se også GIF, GIF 89a, BMP.)

Interpolering

En metode som brukes i programmer for å forsterke oppløsningen til et bildekart. Programmet legger til piksler i et bilde, basert på verdien til omkringliggende piksler. Dermed øker bildets oppløsning. Denne metoden kan resultere i artefaktering.

ISO

Står for "International Organization for Standardization". Brukes i stedet for ASA eller DIN og skrives foran filmhastigheter. Hele skalaen omfatter både ASA og DIN.

J<a name="J">&nbsp;</A>

"Jaggies" (hakkete kanter)

Også kalt pikselering. Betegner det trappetrinnformede utseendet til en buet eller vinklet linje i et digitalt bilde. Jo mindre pikslene er, og jo flere det er av dem, desto svakere blir denne effekten.

JPEG

Joint Photographic Experts Group, *.jpg. Standarden for bildekomprimering i digitale bildeenheter. JPEG er en komprimeringsmetode med datatap og kan redusere digitale bildefiler til ca. 5 % av normal størrelse. Dette er en av grunnene til at det er plass til så mange bilder i et IXUS eller PowerShot-digitalkamera. Når filene dekomprimeres, kan det oppstå en "blokkeffekt", " jaggies" eller "pikselering" i enkelte digitale bilder. Jo høyere komprimeringsnivået er, desto høyere vil pikseleringen eller "blokkeffekten" være. Jo flere piksler bildet inneholder, desto mindre pikselering vil det oppstå.

K<a name="K">&nbsp;</A>

Kontrast

Forskjellen mellom elementer i et fotografi. Kontrast kan omfatte forskjeller mellom lyse og mørke områder eller en markert fargeforskjell.

Komprimering

Komprimering av digitale filer i et format som krever mindre lagringsplass. Forskjellen mellom de ulike komprimeringsmetodene er at noen av dem fjerner detaljer eller farger fra bildet. Metoder uten datatap komprimerer bildedata uten å fjerne noen detaljer, mens metoder med datatap fjerner noen detaljer under komprimering. Joint Photographic Experts Group (JPEG) er en metode for komprimering med tap og støttes av filformatene JPEG, PDF og PostScript. PowerShot-digitalkameraer lagrer bilder i JPEG-format. Dette formatet gir best resultat for halvtonebilder, for eksempel fotografier, når filstørrelsen teller.

Komplementærfarge

Hvis to farger, blandet sammen i riktig forhold, produserer hvitt lys, er de komplementære.

Kilobyte

1024 byte, skrives kB. Refererer til filstørrelse og angir mengden informasjon i en fil.

Komprimering med tap

En datakomprimeringsmetode som reduserer noen av detaljene i et digitalt bilde. De fleste videokomprimeringsmetodene bruker denne typen komprimering.

Kamera med avstandsmåler

Et kamera som bruker et system bestående av prismer og speil for å bringe et bilde i fokus, selv om søkeren (i motsetning til et speilreflekskamera) er separert fra objektivet. Kalles også kamera med objektivlukker eller pek-og-skyt-kamera.

L<a name="L">&nbsp;</A>

Laste inn

Importere digitale bildefiler til et program. Termen brukes ofte ulikt i ulike typer programmer. Brukere av Canons PowerShot-kameraer kan bruke det brukervennlige og avanserte programmet ImageBrowser (Mac) eller ZoomBrowser (PC), som følger med kameraet

LCD

Står for "Liquid Crystal Display". Dette er den flate skjermen som finnes på mange digitalkameraer, der du kan se på bildene du har tatt. LCD-skjermer bruker to ark polariserende materiale med en flytende krystalloppløsning mellom dem. En elektrisk strøm som går gjennom væsken, gjør at krystallene plasseres slik at lyset ikke kan passere gjennom dem. Hver krystall fungerer dermed som en lukker som enten lar lyset passere eller blokkerer det.

Linse

Ett eller flere glasstykker, spesielt formet og ordnet slik at lysstråler kan samles og tas opp på film eller papir.

Lukker

En mekanisme i kameraet som regulerer mengden lys som når filmen.

Lukkerhastighet

Angir hvor lenge lukkeren forblir åpen etter at lukkerutløseren er aktivert. Uttrykkes i brøkdeler av et sekund.

M<a name="M">&nbsp;</A>

Mørkestrøm

Også kalt støy eller mørkestøy. Piksler oppsamler signalladninger i fravær av lys over tid. Dette kan variere fra piksel til piksel, og resultatet kalles mørkestrøm. PowerShot-digitalkameraer reduserer eller fjerner mørkestrøm før et bilde tas.

Makroobjektiv

Et objektiv som gjør det mulig å ta nærbilder.

Megabyte

1024 kilobyte, skrives MB. Refererer til størrelsen på en fil eller et medium, for eksempel en harddisk. Angir mengden informasjon i en fil eller hvor mye informasjon det er plass til på en disk.

Megapiksel

1 000 000 piksler. Se også Piksel.

Minne

Kameraets lagringsmedium. Flash-minne er et trygt og meget pålitelig lagringsmedium som ikke krever strøm for å holde på bildene etter at de er lagret. Bildene slettes ikke før du selv velger å gjøre det.

Mikrodisker

Mikrodisker ble utviklet av IBM og er ekstremt små harddisker som får plass i et Compact Flash-kortspor. To kapasiteter vil være tilgjengelige, 170 MB og 340 MB. Dermed får digitalkameraer som er laget for å bruke Compact Flash-minnekort, enda større lagringskapasitet. Alle PowerShot-digitalkameraer bruker Compact Flash-format.

O<a name="O">&nbsp;</A>

Optisk zoom

En optisk zoom bringer deg nærmere motivet uten at du trenger å flytte deg. Zoomer er konstruert for å kunne variere brennvidden kontinuerlig, uten at fokuset forstyrres. For å oppnå dette bruker den optiske zoomen en kombinasjon av linser som forstørrer bildet før det registreres med høy oppløsning av sensoren. I motsetning til den digitale zoomen, som bare endrer presentasjonen av eksisterende data, forsterker den optiske zoomen dataene som samles opp av sensoren. Optiske zoomer er langt bedre enn digitale zoomer og brukes i alle IXUS og PowerShot-digitalkameraer.

Overeksponering

Uttrykk som angir at det lysfølsomme materialet er for kraftig eksponert. Dette kan skyldes at lyset enten er for skarpt eller at det har fått virke for lenge. Innenfor digital bildebehandling kalles overeksponering også "blooming".

Oppløsning

Refererer til antallet piksler, både horisontalt og vertikalt, som brukes til å ta et bilde eller vise det. Jo høyere oppløsningen er, desto flere detaljer kan man se i bildet.

P<a name="P">&nbsp;</A>

Punktgrafikk (Bitmap)

Et lagringsformat for å lagre digital informasjon. En bildepiksel kartlegges bit for bit med denne metoden. Pikseltettheten bestemmer hvor skarp bildeoppløsningen vil bli. De fleste bildefiler er punktgrafikkfiler. Denne typen filer gir trappetrinnformede kanter (såkalte "jaggies") som kommer til syne når du zoomer inn. Punktgrafikkbilder er kompatible med alle typer datamaskiner. Skrivebordet på alle Windows-maskiner bruker BMP-filer, mens Macintosh bruker PICT-filer. De fleste programmer for Internett-publisering og e-post bruker formatene JPEG eller JPG og GIF (89a). Canons PowerShot-kameraer lagrer bilder i JPEG-format.

PAL

Står for "Phase Alternating Line". Den primære TV-standarden utenfor USA. PAL TV-standarden definerer et sammensatt videosignal med en oppdateringshastighet på 50 delbilder pr. sekund, der hvert bilde inneholder 625 linjer. For å kunne bruke PAL på de fleste av dagens PCer trengs det spesielle videoadaptere som konverterer datavideosignaler til PAL-standarder, og omvendt.

Parallakse forskyvning

Forskjellen mellom bildet slik det ser ut i et visningssystem, og slik det tas opp av sensoren eller filmen. Forskjellen øker jo nærmere objektivet objektet kommer. Bare TTL-visningssystemer (Through The Lens) unngår parallaksefeil.

PCMCIA-kort

PCMCIA står for "Personal Computer Memory Card International Association". PCMCIA-kort er på størrelse med et kredittkort. Disse PC-kortene er utviklet som standardkort for utvidelsesenheter i maskinvare. Kortene som brukes i digitalkameraer, fungerer som flyttbare lagringsmedier og er en lettvint måte å overføre bilder på fra kameraet til en bærbar eller stasjonær PC.

PICT

PICT-formatet ble opprinnelig utviklet av Apple Computer på midten av 1980-tallet. PICT-formatet støtter RGB-bilder med én enkelt alfakanal, samt indekserte fargebilder, gråtonebilder og punktgrafikkbilder uten alfakanal. Dette formatet er spesielt effektivt ved komprimering av bilder som inneholder store områder med heldekkende farge.

PTP

Står for "Picture Transfer Protocol". Dette er en standard for overføring av bildefiler og ble utviklet av bransjestandardiseringsorganet International Imaging Industry Association. Med denne protokollen kan bildefiler overføres mellom et digitalt stillbildekamera og en PC via USB, uten noen spesifikk enhetsdriver.

Piksel

Norsk for det engelske "pixel", som er sammensatt av "Picture Element". Piksler er de ørsmå punktene som til sammen danner et digitalt bilde på en skjerm. Jo flere piksler et bilde inneholder, desto høyere vil skjerm- eller bildeoppløsningen være. CCDen genererer piksler. Jo større CCDen er, desto flere piksler kan kameraet oppfange.

Pikselering

Betegner det trappetrinnformede utseendet til en buet eller vinklet linje i et digitalt bilde. Jo mindre pikslene er og jo flere det er av dem, desto svakere blir denne effekten. Kalles også " jaggies" (hakkete kanter).

PNG

Står for "Portable Network Graphics". Dette formatet ble utviklet som et patentfritt alternativ til GIF og brukes til tapsfri komprimering av bilder som skal vises på websider. WWW Consortium har godkjent PNG som en erstatning for GIF. Enkelte eldre versjoner av nettlesere støtter ikke PNG-bilder.

PPI

Står for "Pixels Per Inch" (Piksler Pr. Tomme). Jo høyere PPI-verdien er, desto høyere blir utskriftskvaliteten.

Programvare

Driftsinstruksjoner for spesifikke oppgavebaserte programmer. Instruksjonene utføres av datamaskinens prosessor. Programvaren må skrives for et bestemt operativsystem. Canons PowerShot-digitalkameraer inneholder blant de mest brukervennlige og avanserte programvarepakkene som finnes for digitalkameraer.

Punktmåling

I denne typen måling brukes et punkt i sentrum av bildefeltet til å måle lysmengden fra objektet. Målingspunktet angis ofte av kameraets søker. Brukt uoverveid kan dette systemet lett føre til god eksponering i målingsområdet, mens resten av bildefeltet er under- eller overeksponert.

R<a name="R">&nbsp;</A>

RAM

Står for "Random Access Memory". En type dataminne med tilfeldig tilgang. Denne er den raskeste typen minne for datamaskiner, og den dyreste. Det finnes flere typer RAM.

Røde øyne

En effekt som kan oppstå på fotografier ved blitsfotografering i svakt belyste omgivelser. Det svake lyset gjør at pupillen i øyet utvides. Blitslyset treffer netthinnen bakerst i øyet og reflekteres gjennom den vidåpne pupillen. (Se også Reduksjon av røde øyne.)

Reduksjon av røde øyne

Et system som gjør at pupillene til et motiv gjøres mindre ved å sende ut et lys før blitsbildet tas. Dette motvirker røde øyne-effekten.

Refleks

Et reflekskamera bruker et speilsystem for å reflektere lyset, og dermed bildet, gjennom objektivet til en skjerm der bildet vises. Bildet som vises i kameraets søker, er det samme bildet som går inn i objektivet. Dette systemet gir den mest nøyaktige komposisjonen og fokuseringen. De fleste speilreflekskameraer viser en stor del av bildet som vil bli tatt, helt opptil 80 %. Enkelte speilreflekskameraer kan vise 100 % av bildekomposisjonen i søkeren. Speilreflekssystemet unngår problemet med parallakse som oppstår i de fleste kameraer med direkte visning. Se også Speilrefleks.

RGB

Står for "Red, Green, Blue" (rød, grønn, blå). Datamaskiner og andre digitale enheter håndterer fargeinformasjon som toner av rødt, grønt og blått. Et 24-biters digitalkamera, har for eksempel 8 biter pr. kanal i rødt, grønt og blått. Dette gir 256 fargetoner pr. kanal.

S<a name="S">&nbsp;</A>

Signalforsterkning

En metode for å justere lysfølsomheten til en CCD-sensor.

Sentermåling

En metode for å bestemme riktig eksponering for et bilde. Den legger større vekt på lysmålingen i midten av bildet enn i områdene ytterst. Denne metoden blir ofte kritisert for å være for begrenset for fotografen. Både PowerShot *S10, *S20 og *S100 bruker et 3-punkts fokussystem som gjør at du slipper å holde objektet i sentrum hele tiden.

 

*Amerikanske betegnelser

SCSI

Står for "Small Computer System Interface". Dette er et grensesnitt for tilkobling av eksterne enheter til datamaskiner. Tillater kjedekobling av slike enheter. Denne utbredte standarden brukes for skannere, digitalkameraer og CD-R-stasjoner, som alle er enheter som må kunne overføre store mengder data til datamaskinen. SCSI er raskere enn RS-232-C, men er i ferd med å bli utkonkurrert av USB-grensesnittet.

Speilrefleks

Når du ser gjennom søkeren på et speilreflekskamera, ser du faktisk gjennom objektivet som brukes til å ta bildet. Dette er mulig takket være en rekke speil og prismer i kameraet. Dette er en kraftig utbedret type søker som lar deg se det som faktisk befinner seg i bildefeltet.

Søker

System som brukes til å komponere og, i noen tilfeller, fokusere motivet. Det finnes flere typer søkere: ramme, optisk, mattskive og refleks.

T<a name="T">&nbsp;</A>

TIFF

Står for "Tagged Image File Format". TIFF-formatet brukes til overføring av filer mellom programmer og dataplattformer. TIFF er et fleksibelt punktgrafikkformat som støttes av praktisk talt alle tegne-, bilderedigerings- og sideoppsettprogrammer. I tillegg kan nesten alle skannere lage TIFF-bilder. Filtypen for dette formatet er *.tif.

TIFF-formatet støtter CMYK-bilder, RGB-bilder og gråtonebilder med alfakanaler samt Lab-bilder, indekserte fargebilder og punktgrafikkbilder uten alfakanaler. TIFF støtter også LZW-komprimering.

Transparent

Et positivt fotografisk bilde, for eksempel et lysbilde, som vanligvis vises ved å lyse gjennom bildet.

TTL (Through The Lens)

Refererer til et målesystem som bruker en lysfølsom mekanisme i kamerahuset til å måle eksponeringen fra bildelyset som passerer gjennom objektivet. TTL-søkere viser nøyaktig det som ses i objektivet, og problemer med parallakse unngås. Se også Autofokus TTL.

TWAIN

Et grensesnitt for nedlasting, utviklet som en standard for kommunikasjon mellom skannere, bildebehandlingsenheter, digitalkameraer og dataprogrammer. TWAIN tillater import (nedlasting) av et bilde til et program. Dette er vanligvis det foretrukne grensesnittet i Windows.

U<a name="U">&nbsp;</A>

Undereksponering

Resultatet av for lav eksponering i kameraet. For digitale bilder kan undereksponering i noen tilfeller korrigeres i et bilderedigeringsprogram.

USB

Står for "Universal Serial Bus". En ny standard for ekstern buss som støtter dataoverføringshastigheter på 12 Mbps pr. sekund. USB forventes å erstatte serielle porter og parallellporter helt og holdent. USB er i tillegg spesielt velegnet for rask Plug-and-Play-nedlasting av bilder fra digitalkamera til PC.

V<a name="V">&nbsp;</A>

Vidvinkeobjektiv

Et objektiv med kort brennvidde, for eksempel 24 mm eller 28 mm.

Z<a name="Z">&nbsp;</A>

Zoomobjektiv

Et objektiv der brennvidden kan justeres kontinuerlig.

spacer
					image
Produktserier
Digitale kompaktkameraer
Nyttig informasjon
Uoriginale batterier
Ordliste digitalkameraer