Picture_Colour Space

Fargerom

Et fargerom er et spekter av farger som kan gjengis. EOS-kameraer støtter både sRGB- og Adobe RGB-fargerom.

sRGB er de fargene som kan vises på en standard dataskjerm eller av en projektor.

Adobe RGB tilbyr en bredere fargepalett enn konvensjonell sRGB, særlig for farger i områdene cyan til grønn og oransje. Adobe RGB-bilder ser bedre ut enn sRGB når de skrives ut, men ser ikke like bra ut som sRGB-bilder når de vises på en skjerm eller av en projektor. Siden Adobe RGB har et større fargerom enn sRGB, er det mulig å konvertere Adobe RGB til sRGB ved hjelp av etterbehandling.