Selvrensende sensor

Det EOS-integrerte rensesystemet fjerner støv på sensoren på tre måter: Minimere, avvise og fjerne.

1. Minimere
Materialet som er benyttet i lukkermekanismen og kamerahuset er konstruert for å minimere støvutvikling inne i selve kameraet.

2. Avvise
Det er brukt et antistatisk belegg på low-pass-filteret som dekker fronten på sensoren slik at det ikke tiltrekker seg støv.

3. Fjerne
En selvrensende sensorenhet bruker vibrasjoner med høy frekvens til å riste støv ved oppstart. For å sikre at kameraet er klart for fotografering umiddelbart, stopper rensesyklusen straks utløseren trykkes ned. Syklusen gjentas når kameraet slås av og den kan aktiveres manuelt når som helst.

Det EOS-integrerte rensesystemet inneholder også et internt Dust Delete Data system, en programvarebasert funksjon som kartlegger synlig støv på sensoren. Dette kan deretter slettes etter fotograferingen ved å bruke programmet Digital Photo Professional.