TYPE

Type

Tilbehør for filoverføring kompatibelt med IEEE 802.11ac/n/a/g/b trådløst nettverk

Kompatible kameraer

EOS-1D X Mark II

KOMMUNIKASJON

FTP-modus

FTP (File Transfer Protocol)


FTPS (File Transfer Protocol over SSL/TLS)

EOS Utility

EOS Utility-basert kamerakontroll via nettverk

WFT-server

Nettleserbasert, fjernstyrt fotografering og nedlasting av bilder/filmer over et nettverk

Smarttelefon

Tilkobling til smarttelefon via Canon Camera Connect-appen

Koblet fotografering

Slavekameraer kan utløses trådløst via tilkobling til et hovedkamera

FTP-OVERFØRING

Kompatible operativsystemer

* Operativsystemet må la datamaskinen konfigureres som FTP-server på forhånd

Innstillinger for rotsertifikat

Lese rotsertifikatet fra et kort


Kontrollere informasjonen i rotsertifikatet (utsteder, utstedelseskilde og utløpsdato)


Slette rotsertifikatet

Bildeoverføring

(1) Automatisk overføring


(2) Overføring/valg av bilde


* Valg av bilder til overføring etter opptak


* Støtter overføring ved å velge mapper


* Støtter masseoverføring av alle bildene på et kort.


(3) Overføre med SET


* Overføring av bildet som vises, ved hjelp av SET-knappen


(4) Overføre med bildetekst


* I EOS Utility kan brukerne opprette og lagre opptil 15 ulike bildetekster, hver på opptil 31 tegn


* En valgt bildetekst kan legges til det siste bildet som ble tatt, før manuell overføring


* Bildetekster som legges til, kan kontrolleres i Exif-informasjonen under brukerkommentarer.

Automatisk ny overføring av bilder

Ja

Bildeoverføring for mediespesifikt

Størrelsen til og typen av bilder som skal overføres automatisk, kan


angis ved bruk av mediespesifikt opptak eller ved opptak


samtidig i formatene RAW og JPEG.


(1) Størrelse på JPEG-bilder til overføring: [Større JPEG] eller [Mindre JPEG]


(2) Størrelse på RAW-bilder til overføring: [Større RAW] eller [Mindre


RAW]


(3) RAW+JPEG-bilder for overføring: [Bare JPEG], [Bare RAW] eller


[RAW+JPEG]

Kontrollere status for bildeoverføring

Under bildeoverføring:


Lampen <LAN> blinker for å indikere at bildeoverføring


pågår


Hvis du velger menyelementet [Communication settings] (Kommunikasjonsinnstillinger), vises den følgende informasjonen på kameraets LCD-skjerm: Tilkoblingsmetode, Tilkoblingshastighet, filnummeret til bildet som overføres, og antallet bilder som gjenstår for overføring


Etter opptak eller bildeoverføring:


Hvis du velger [Sel.Image] (Velg) i menyen [Image sel./transfer] (Bilde velg/overf.), vises et ikon i det øvre høyre hjørnet av bildet med bildestatus: ikke valget, venter på overføring, overføring mislyktes eller overføring fullført

EOS UTILITY

Paringsfunksjon

Parefunksjonen i EOS Utility registrerer og kobler til EOS-1D X Mark II automatisk på et nettverk

Kompatibel programvare

EOS Utility


* Alle funksjoner som er tilgjengelige ved USB-tilkobling, er også tilgjengelige, med unntak av fastvareoppdatering

WFT-SERVER

Remote Capture

(1) Kontrollere kameraet – detaljerte innstillinger kan konfigureres for Live View-opptak, fokusering og opptaksfunksjoner


(2) Enkel kontroll – bare Live View-opptak og fokusering støttes


(3) Stillbilder – ja


(4) Filmopptak – ja


(5) AF-funksjonsinnstilling – ja


(6) Forstørring av Live View bildevisning – ja

Bildevisning

(1) Visningsformat


– Miniatyrbilder


– Visning av enkeltbilde + miniatyrbilder


Valgte bilder kan lastes ned enkeltvis til datamaskinen


(2) Automatisk oppdatering av viste bilder – ja


(3) Avspilling av RAW-bilder – innebygde JPEG-bilder vises


(4) Avspilling av film – ja, MOV og MP4


(5) Knapp for å bla gjennom bilder – ja


(6) Felt med liste for mappevalg – ja

Samtidig tilgang

Opptil tre datamaskiner kan ha samtidig tilgang til kameraet

Portnummer

Kan endres

Støttede språk

Engelsk, tysk, fransk, italiensk, spansk, russisk, forenklet kinesisk, koreansk og japansk

SMARTTELEFON

Kompatible enheter

Smarttelefon eller nettbrett med Canon Camera Connect-appen installert


*NFC-funksjon støttes ikke

Kompatible operativsystemer

iOS og Android (avhengig av Canon Camera Connect-appens spesifikasjoner)

Fjernkontroll

Full funksjonalitet avhenger av Canon Camera Connect-appens spesifikasjoner

Mulighet for samtidig tilkobling

Ett kamera

Tilkoblingsmetode

(1) Bruke smarttelefonen og kameraet direkte


(2) Bruk Camera Connect-appen til å koble til tilgangspunktet EOS-1D X Mark II er koblet til via et trådløst nettverk

Kompatible formater

(1) JPEG


(2) RAW


(3) MP4 (MOV støttes ikke)

Alternativer for bildevisning

(1) Alle bilder


(2) Nylige bilder


(3) Velg etter vurdering


(4) Filnummerområde

KOBLET OPPTAK

Slavekameraer

Maks. 10 – De følgende enhetskombinasjonene er kompatible: WFT-E8, WFT-E7 ver2, WFT-E7, WFT-E6, WFT-E5, WFT-E4 II og WFT-E2 II med EOS-kameraer som støtter Koblet fotografering

Rekkevidde for overføring

Ca. 100 m / 328 fot fra hovedkamera (når signal-


styrken er god).

TRÅDLØS TIDSSYNKRONISERING

TRÅDLØS tidssynkronisering

Hovedkameraets (WFT-E8 + EOS-1D X Mark II) klokkeslett angis for EOS-1D X Mark II-enhetene (opptil 10 enheter) som er tilkoblet via det trådløse nettverket


Feilmargin for innstilling med hovedkamera: maks. ca. ±0,05 sek.

TRÅDLØST NETTVERK

Kompatibilitet med standarder

IEEE 802.11ac


IEEE 802.11n


IEEE 802.11a


IEEE 802.11g


IEEE 802.11b

Modulering

OFDM-modulering (IEEE 802.11ac, n, a, g)


DS-SS-modulering (IEEE 802.11b)

Rekkevidde for overføring

Ca. 150 m / 492 fot


Uten hindringer mellom sender- og mottakerantennene og uten radiointerferens

Overføringsfrekvens

Versjonsfrekvenskanal

(sentralfrekvens)

WFT-E8 A


2412–2462 MHz kanal 1–11


5180–5320 MHz kanal 36–64


5745–5825 MHz kanal 149–165


WFT-E8 B


2412–2472 MHz kanal 1–13


5180–5700 MHz kanal 36–140


WFT-E8 C


2412–2472 MHz kanal 1–13


5180–5320 MHz kanal 36–64


5745–5805 MHz kanal 149–161


WFT-E8 D


2412–2462 MHz kanal 1–11


5180–5825 MHz kanal 36–165


WFT-E8 E


2412–2472 MHz kanal 1–13


5180–5825 MHz kanal 36–165

WPS-metoder (Wi-Fi Protected Setup)

(1) Trykknappmetode


(2) Pin-kodemetode

Tilkoblingsmetode

Infrastruktur, Ad hoc, modus for kamera som tilgangspunkt

Tilkoblingshastighet (maks.)

IEEE 802.11ac: 433 Mbps


IEEE 802.11n: 150 Mbps


IEEE 802.11a: 54 Mbps


IEEE 802.11g: 54 Mbps


IEEE 802.11b: 11 Mbps

Signalstyrkeindikator

Angitt på en skala fra en til fire på kameraets bakre LCD-skjerm i et antenneikon

Tilkoblingshastighetsindikator

Angitt på en skala fra en til 433 Mbps på kameraets LCD-skjerm


(1-433 Mbps) 1/2/5.5/6/9/11/12/18/24/36/48/54…433 Mbps

Tilkoblingsbegrensninger for sikkerhet

Støtte for SSID og MAC-adressefilter

Mottaker

Tilgangspunkt eller adapter for trådløst nettverk kompatibelt med IEEE802.11ac, IEEE802.11n, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b

KABLET LAN

StandardTranslated in Norwegian

Nei (innebygd i EOS-1D X Mark II)

LAN-INNSTILLINGER

Innstillinger

20 typer innstillinger kan angis og registreres som er relatert til bildeoverføring samt trådløst og kablet nettverk og tilkoblingene til FTP-server og smarttelefon Ti innstillinger kan lagres på et minnekort

Konfigureringsmetoder

Med tilkoblingsveivisere eller menyfunksjoner på kameraet

Feilmeldinger

Det vises et feilnummer og en tilhørende feilmelding på


LCD-skjermen

BLUETOOTH

TILKOBLEDE GPS-ENHETER

Kompatible GPS-enheter

Innebygd i EOS-1DX Mark II

GRENSESNITT

Kameratilkobling

Systemutvidelsesterminal

STRØMFORSYNING

Strømforsyning

Får strøm fra kameraet

Strømbryter

Ingen

Funksjoner for strømsparing

Hvis [Enable] (Aktiver) er angitt for alternativet [LAN power save] (LAN-strømsparing), logger enheten


av FTP-serveren, og det trådløse nettverket settes i hvilemodus


etter at FTP-overføringen er fullført.

Mulige bilder

Trådløst LAN


1030 ved normal temperatur (+23 °C / 73 °F)


900 ved lav temperatur (0° C / 32 °F)


* Med fulladet LP-E19


* I henhold til CIPA-testbetingelsene (Camera & Imaging Products Association) for opptakskapasitet, ved bruk av automatisk bildeoverføring med bilder på ca. 5 MB


* Færre bilder kan overføres hvis overføringshastigheten for det trådløse nettverket går ned, og for fortløpende bildeoverføring over trådløst nettverk


* Hvis batterinivået er under 19 %, kan ikke bilder overføres eller sikkerhetskopieres på eksterne medier

FYSISKE SPESIFIKASJONER

Materialer brukt i kamerahus

Magnesiumlegering og teknisk plast

Farge

Grå

Mål (B x H x D) i mm

Ca. 24,7 x 57 x 34,1

Vekt (bare kamerahus)

Ca. 38 g

Bruksmiljø

0–45 °C, under 85 % luftfuktighet

RELATERTE PRODUKTER

Tilbehør

Oppbevaringsetui, portdeksel

Ansvarsfraskrivelse

Alle data er basert på Canons standardmetoder for testing med mindre annet er angitt

Kan endres uten forvarsel.

Alle data er basert på Canons standardmetoder for testing med mindre annet er angitt

Kan endres uten forvarsel.