Reduser papirkostnader, få flotte dokumenter

De fleste av våre i-SENSYS-modeller har innebygd tosidigenhet som hjelper deg å redusere papirkostnader, minimere papirsvinn og lage profesjonelle tosidige dokumenter.

Nyt fordelene ved praktisk, automatisk tosidige utskrifter og se hvilken forskjell det gjør for din bedrift. Få fordelene ved profesjonelt produserte dokumenter, med kostnadsreduksjon og miljøvennlig gevinst.

Utvalgte multifunksjonsprodukter gir både automatisk tosidige utskrifter og automatisk tosidige kopier. Ikke bare kan du skrive ut på begge sider av arket, du kan også lage tosidige kopier av tosidige originaler. Reduser papirkostnadene betydelig, enten med utskrifter eller kopier, og bidra til å bevare naturressursene ved å minimere papirsvinnet.

Tosidige utskrifter:

Tosidige utskrifter og kopier:

spacer
					image
Nyvinninger
Quick First-Print
On-Demand fiksering
Intelligent fargeteknologi
Miljø
Spar strøm, reduser kostnader
Resirkulering av kassetter
Produktivitet
Tosidige utskrifter og kopier
Nettverksløsninger
Alt-i-ett-kassett
Kassett
Finn riktig kassett
Nyttig informasjon
Service
Easy Service Plan
Innlogging for produkteiere