Spar strøm, reduser kostnader, bevar miljøet

Omsorg for miljøet er ikke bare positivt for samfunnet – det er også forretningsmessig smart. Ved å maksimere strømbesparelser og minimere papirbruk, kan du skjære ned driftskostnadene betydelig, samtidig som du bidrar til å verne våre dyrebare ressurser.

Fra On-Demand fikseringsteknologi til innebygd automatisk tosidigenhet: vår serie med laserskrivere og multifunksjonsprodukter fører an ved å kombinere strømsparing og effektiv papirbesparelse med høy hastighet og høy kvalitet.

Vi har sikret at ansvarlige prosedyrer er innebygd i alle stadier av maskinens levetid – fra begynnelse til slutt. Både under produksjonen, ved bruk eller gjennom kassettresirkulering sikrer vi at alle mulige tiltak treffes for å redusere strømforbruket, eliminere skadelige stoffer og forbedre ressurseffektiviteten.

spacer
					image
Nyvinninger
Quick First-Print
On-Demand fiksering
Intelligent fargeteknologi
Miljø
Spar strøm, reduser kostnader
Resirkulering av kassetter
“Spar strøm, reduser kostnader”
Mindre emballasje
Bruksstadier
Produktivitet
Tosidige utskrifter og kopier
Nettverksløsninger
Alt-i-ett-kassett
Kassett
Finn riktig kassett
Nyttig informasjon
Service
Easy Service Plan
Innlogging for produkteiere