For bedrifter

Velkommen til “3D Printing: The Future of Product Design Today”, vårt nyeste informasjonsdokument om 3D

3D-print er i ferd med å revolusjonere designverdenen, og mange bedrifter ønsker nå å ta i bruk 3D-print på grunn av de uvurderlige fordelene det gir produktdesignprosessen.

I dette dokumentet skal vi se på hvordan 3D-print endrer designstandardene og hvordan din bedrift kan dra nytte av det. Vi beskriver hvordan 3D-print

• forbedrer designeffektiviteten og -kvaliteten

• skaper fremtidens designere

• reduserer de totale designkostnadene

Hvis du vil laste ned et eksemplar av “3D Printing: The Future of Product Design Today”, må du fylle ut følgende informasjon

E-post : *
Bedrift :  
Land : *
Bruker du 3D-print for nå? : *
Kan Canon ta kontakt med deg for å gi deg ytterligere informasjon om 3D-print? : *
Klikk for neste steg *
3D Printing