For bedrifter

Skanneløsninger for finans- og forsikringsbransjen

Det har aldri vært viktigere med større sikkerhet i en digital verden. Selv systemer som skulle vært sikre, har nylig vært utsatt for angrep, og konsekvensene er betydelige. Canons skanneløsninger bidrar til å takle disse utfordringene og effektiviserer samtidig forretningsdriften.

Bli mer konkurransedyktig.

Ved å skanne skademeldingsskjemaer eller fakturaer direkte til saksbehandlere kan arbeidsflyten effektiviseres, noe som forbedrer produktiviteten.

Reduser risiko.

Beskytt mot forsikringssvindel eller sikkerhetsuhell. Elektroniske opplysninger er enklere å behandle og sikre, noe som bidrar til å beskytte mot svindel eller sikkerhetsuhell.

Overhold regelverk.

Med stadig mer kompliserte regelverk kan Canons skannere sørge for at du følger reglene ved å skanne i godkjent PDF/A-format.

Reduser miljøkonsekvensene.

Nå mål om sosialt ansvar for bedriften. Papirforbruket kan reduseres ved å skanne og arkivere skademeldingsskjemaer, sertifiseringer, søknadsskjemaer, fakturaer osv. elektronisk.