For bedrifter

Skanneløsninger for helsesektoren

Få bransjer opplever mer debatt, press og endring enn helsesektoren. Alle leverandører av helsetjenester – fra uavhengige konsulenter til store helseforetak – er avhengige av en kompleks rekke med klinisk informasjon og tjenester for å kunne gi pasientene pleie. Canons løsninger for skrivebordsskanning kan bidra til å effektivisere disse prosessene og gi bedre kundeservice.

Forbedre pasientomsorgen og tjenestekvaliteten.

Ved å skanne pasientnotater til en database ved hjelp av DR-M160II, forbedres informasjonstilgangen dramatisk, slik at legene får bedre tid til pasientene. Videre betyr optimerte pasientjournaler at helseinstitusjoner kan levere et tjenestenivå som sikrer bedre rangering.

Reduser driftskostnader og svinn.

Skanning av pasientjournaler reduserer kostnadene. Dette gir legene umiddelbar tilgang til pasientdata og reduserer driftskostnadene i forbindelse med papirjournaler. Forbedret effektivitet vil dermed frigjøre ressurser som kan investeres på andre områder.

Sikre pasientenes personvern.

Skanning av dokumentene bidrar til å sikre pasientopplysningene. Dette sikrer at institusjonen klarer å overholde stadig mer krevende regelverk.