Forholdsregler

Merknad om nettverkssikkerhet for å hindre at tredjeparter får uønsket tilgang til nettverkskameraet ditt

Gjelder alle kameramodeller

Merk deg det følgende for å hindre at tredjeparter får uønsket tilgang til nettverkskameraet ditt:

  • Vi anbefaler på det sterkeste at du endrer det opprinnelige administratorpassordet, og at du også endrer passordet med jevne mellomrom i etterkant.
  • [Privilegert kamerakontroll], [Kamerakontroll], [Videoformidling] og [Lydformidling] er aktivert i fabrikkinnstillingene som tilgangsrettigheter for brukere. Hvis du vil at disse rettighetene ikke skal gjelde for gjestebrukere, må du deaktivere dette i innstillingene.

Tiltak mot lyn

Gjelder alle kameramodeller

  • Disse produktene står i fare for å bli truffet av lyn (både direkte lynnedslag og andre former). Vi anbefaler at du installerer lynavledere og eventuelle andre mottiltak for å redusere faren, før du setter opp kameraene.

Retningslinjer for utskifting av deler

Gjelder kameramodellene VB-Rxx PTZ

  • De følgende delene kan byttes ut og dekkes ikke av den begrensede garantien. Informasjonen angitt i klammer ([]) om produktets levetid, er referanseverdier basert på at delene beveges 360° ved 15–35 °C. Den faktiske levetiden kan derfor variere avhengig av bruk og miljø.
1. Trinnmotor[4 millioner bevegelser*]
2. Slepering

[4 millioner bevegelser*]
*Én bevegelse er 360°.
  • Hvis du trenger å bytte noen av delene, tar du kontakt med ditt lokale reparasjonsbyrå.
  • Oppbevaringsperioden for funksjonelle deler til reparasjon er sju år etter at produktet tas av markedet.

Tiltak mot dugg på kuppelen

Gjelder kameramodellene VB-M64xVE og H65xVE – utendørs overvåkningskameraer med fast kuppel

  • Kuppelen på disse produktene kan bli dugget til gjennom årenes løp.
  • Vi anbefaler at du bruker solfilm (selges separat) for å unngå dette.

Advarsel om Produkter i klasse A og elektromagnetiske forstyrrelser

Gjelder for: VB-M741LE, VB-M740E, VB-R11VE, VB-R10VE, VB-M641VE, VB-M640VE

  • Disse produktene i klasse A er beregnet for industrielle og kommersielle bruksområder. Disse produktene kan forårsake radioforstyrrelser i boliger. Da er det mulig at brukeren utføre tilstrekkelige tiltak.