For bedrifter

Managed Print Services

Gjør utskriftsproblemer til noe som hører til i fortiden

Der du ser utskrift, ser vi hva du kan spare

Der du ser utskrift, ser vi hva du kan spare

Å håndtere utskriftsinfrastruktur og utskriftsprosesser er kostbart, tidkrevende og ressurskrevende.

Dokumentproduksjon er vanligvis en av de største utgiftene for en bedrift, og koster opp til 3 % av inntekten. Mange bedrifter har ikke nok tid, ansatte eller ekspertise til å overvåke eller administrere utskriftsmiljøet.

Bedriften sparer penger, øker effektiviteten og forbedrer produktiviteten ved å aktivt administrere og kontinuerlig optimalisere utskriftsinfrastrukturen og relaterte bedriftsprosesser med Managed Print Services-løsningen.

Eksperter tar seg av alt og sørger for å forbedre organisasjonens utskriftsinfrastruktur nå og på lang sikt. De daglige problemene med dokumentutskrift forsvinner, slik at alle i bedriften kan konsentrere seg om det de skal.

Hvorfor Canon Managed Print Services?

  • Du trenger oversikt og kontroll over utskriftsmiljøet
  • Du ønsker å se penger spart, så raskt som mulig
  • Du vil endre utskriftsmønsteret og redusere det generelle utskriftsvolumet
  • Du har behov for å konsentrere deg om kjernevirksomheten  • Du behøver å rasjonalisere leverandører og skrivere via én enkelt løsning
  • Du ønsker å strømlinjeforme dokumentarbeidsflyten og øke produktiviteten
  • Du ønsker bedre utskriftssikkerhet gjennom hele arbeidsflyten
  • Du ønsker å redusere miljøpåvirkningen

Den riktige løsningen for bedriften

Velg mellom Canon MPS Essentials – en pakke som er klar til å implementeres – eller jobb sammen med MPS-teamet med spesialister for å utvikle en skreddersydd MPS-løsning som innfrir selv de mest kompliserte kravene dine.

En skreddersydd løsning

MPS-prosjekt for bedriftens mer kompliserte prosesser eller når bedriften må integreres i et unikt IT-miljø.

En løsning som er klar til å implementeres

For små og mellomstore bedrifter med regelmessig behov for utskriftsadministrasjon.

De skjulte utskriftskostnadene

Forskning viser at en gjennomsnittlig bedrift kan bruke så mye som EUR 10 800 per ansatt hvert år på utskrift* – selv før du legger til kostnadene ved å bruke eksterne utskriftsbedrifter.

Mange bedrifter er ikke klare over hvor store kostnader utskrift fører med seg, eller at synlige kostnader kun utgjør 20 % av den samlede kostnaden. Det er derfor bransjeeksperter ofte snakker om de skjulte utskriftskostnadene. Dette er også grunnen til at det er lurt å vurdere om de ansatte i bedriften er de beste til å håndtere disse usynlige kostnadene. Det er også lurt å vurdere hvordan bedriften kan unngå å kaste bort tid og penger.

Utskriftskostnadene

Synlige kostnader – f.eks. maskinvare, forbruksmateriell og vedlikehold
IT-kundestøtte og -infrastruktur – f.eks. kundestøtte, opplæring og nettverk
Administrasjon og innkjøp – f.eks. bestilling, fakturering og leverandøradministrasjon
Dokumentproduksjon – f.eks. stopp brukertid og anstrengelse
Dokumentadministrasjon – f.eks. arkivering, lagring og elektronisk registrering

* Tilpasset fra forskning fra ALL Associates Group, Inc 2012Hva sier kundene våre?

Innsparingene vi har gjort med denne utskriftsstrategien, har ført til at vi kan investere pengene vi har spart, i programmer for utdanning og opplæring i andre områder på høyskolen.

Colchester Institute,
Storbritannia

Antallet skrivere er betydelig redusert. Resultatet er at forbruket av blekkassetter har falt med 66 %, noe som er langt mer enn målet på 50 %.

East Lothian Council, Skottland

Vi har fått så mange fordeler. De utskriftsrelaterte kostnadene har blitt betydelig redusert, noe som har betydelig innvirkning på lønnsomheten vår.

Imagination, Storbritannia