Vår tilnærming til MPS

Alle bedrifter er forskjellige. Derfor er det viktig å bruke tid på å bli kjent med bedriften og IT-kravene for å levere en administrert utskriftstjeneste.

Canon Managed Print Services hjelper bedriften å dra nytte av raskere utskriftsprosesser, mer effektiv arbeidsflyt og lavere kostnader på kortest mulig tid ved å kombinere ITIL®- og PRINCE2®-metoder på alle stadier.

En plan med fem trinn

Undersøkelse

Canon starter med å undersøke bedriftens gjeldende situasjon grundig for å danne et bilde av hva og hvordan bedriften skriver ut. Ut fra dette kan Canon utvikle en løsning som fjerner avfall og problemer, og frigjør bedriften til å konsentrere seg om kjernevirksomheten.

Utvikling

Basert på informasjonen fra undersøkelsesfasen utvikler Canon en løsning som fjerner avfall og problemer, og som oppfyller bedriftens krav. I løpet av denne fasen
samarbeider vi med deg for å sikre at vi planlegger og implementerer løsningen nøye. Vi ønsker at dette kun skal ha en positiv innvirkning på bedriften din og de ansatte.

Omstilling og implementering

I denne fasen bruker Canon ekspertise, ferdigheter og kunnskap for å lede prosjektet med implementeringen og introduksjonen av den nye løsningen og hjelpe til med å endre brukeratferd for å oppnå best mulig resultat. I tillegg vil Canon jobbe videre for å opprettholde dette

Støtte og administrasjon

Når løsningen er implementert, vil Canon kontrollere at alt fungerer som det skal, slik at løsningen oppfyller alle krav nå og i fremtiden. Kjernen i vårt MPS-tilbud er skriveradministrasjon, der vi tar ansvaret for styringen av skriverparken basert på avtalte KPI-er og SLA-er for å utarbeide og bli enige om et løsningsgrunnlag. Bedriften vil ikke lenger behøve å administrere skrivere, loggføre og rapportere måleravlesninger eller kaste bort tid på å bestille forbruksmateriell. Canon har også en serviceavdeling som administrerer eskalering av hendelser og problemer, som bedriften kan kontakte dersom det skulle oppstå problemer. Alt fra innkjøp til regnskap vil bli enklere.

Vise tatt bilde

I motsetning til enkelte andre administrerte tjenesteløsninger omfatter Canon Managed Print Services en gjennomgangsfase for å sikre at løsningen vi leverer, kan optimaliseres over tid i takt med endrede behov i bedriften. Vi definerer en klar kontraktsstyring for å være sikre på at det tydelig fremgår når, hvordan og med hvem statusen for MPS-kontrakten skal gjennomgås, og hvilket format og innhold som skal brukes i disse regelmessige gjennomgangene.