Fordeler med Managed Print Services

Papirutskrifter og elektroniske dokumenter er en naturlig del av dagens forretningskommunikasjon. Dokumentproduksjon utgjør i realiteten en betydelig del av firmautgiftene – opptil 3 % av inntektene.

Undersøkelser* viser at kun 20 % av utskriftskostnadene er synlige kostnader. Hvis du ikke vet hvor store kostnadene er på dette området, eller du ikke har ressursene eller ekspertisen som kreves for å håndtere dem, kan Canon Managed Print Services (MPS) hjelpe deg.

* All Associates Group, Inc 2012

Papirutskrifter og elektroniske dokumenter er en naturlig del av dagens forretningskommunikasjon. Dokumentproduksjon utgjør imidlertid en betydelig del av bedriftens utgifter – opptil 3 % av inntektene.

Ifølge undersøkelser* er bare 20 % av utskriftskostnadene synlige kostnader. Hvis du ikke er klar over de faktiske kostnadene på dette området, eller du mangler ressursene og kompetansen til å håndtere dem, kan Managed Print Services (MPS) fra Canon hjelpe deg.

* All Associates Group, Inc 2012

Redusere kostnadene

Med Canon Managed Print Services samarbeider vi med deg for å forstå nøyaktig hvor mye du bruker på utskrift, og hvor utgiftene plasseres. Denne informasjonen kan deretter brukes til å utvikle en skriverløsning som vil kutte kostnader og redusere ineffektivitet. Canon Managed Print Services har allerede hjulpet kunder med å redusere utskriftsrelaterte kostnader med opp til 60 %. Vi bruker regelmessige gjennomganger for å sørge for at du oppnår ønsket avkastning, og at du møter dine mål nå og i fremtiden.

Øk produktiviteten

Når noen andre administrerer utskriftstjenestene for deg, kan du frigjøre verdifull tid for de ansatte slik at de kan fokusere på aktiviteter som er viktige for bedriften. Canon Managed Print Services sørger også for at enheter blir utnyttet fullt ut, og kan forbedre prosessene, slik at produktiviteten øker i hele bedriften.

Øk sikkerheten

Sikkerhetsbrudd skader bedriftens omdømme og kan medføre bøter. Derfor er beskyttelse det som sørger for utbytte på lang sikt. En MPS-revisjon fra Canon kan finne ut hvor det er rom for forbedring av utskriftssikkerheten i infrastrukturen. Deretter kan vi ta i bruk forbedringer for å sikre at uautoriserte brukere ikke får tilgang til informasjon, og at lover og regler blir overholdt.

Forbedre bærekraft

Canon MPS hjelper bedriften med å redusere avfall og kutte energi- og papirforbruket til enhetene dine ved å rasjonalisere bedriftens utskriftsinfrastruktur samt endre og overvåke utskriftsmønsteret. I tillegg utfører vi regelmessige gjennomganger for å vurdere bedriftens miljøpåvirkning, og den nyeste Canon-teknologien bidrar til å redusere bedriftens karbonutslipp på lang sikt.