Reduser kostnadene og forbedre sikkerheten

[MASTER] Picture_mps-banners_IT

Der du ser utskrift, ser vi bedre produktsikkerhet.


Det har aldri vært viktigere å redusere utgiftene og samtidig sikre IT-infrastrukturen enn i dagens raskt skiftende forretningsklima.

Selv om bedrifter i stadig større grad ser hvor viktig utskriftsvirksomheten er som del av den integrerte IT-infrastrukturen, er det få som forstår hvor mye dette faktisk koster – økonomisk og i form av antallet medarbeidere.

Med hjelp fra Canon bestemte R&V, et av Tysklands eldste og største generelle forsikringsselskaper, seg for å gå løs på disse problemene. Ved å sette i verk en nyskapende endring av utskriftsinfrastrukturen har selskapet bedret produktiviteten, styrket sikkerheten radikalt og redusert utskriftskostnadene med over 50 %.

Det handler ikke bare om sikkerhet og besparelser

Med Managed Print Services fra Canon kan du øke produktivitet, endre utskriftsrutiner og redusere karbonutslippene.

Kundeutfordringer

Finans

Innkjøp

Hør hva kundene våre har å si

East Lothian Council

Imagination