Reduser kostnadene og forbedre sikkerheten

Der du ser utskrift, ser vi bedre produktsikkerhet.


Det har aldri vært viktigere å redusere utgiftene og samtidig sikre IT-infrastrukturen enn i dagens raskt skiftende forretningsklima.

Selv om bedrifter i stadig større grad ser hvor viktig utskriftsvirksomheten er som del av den integrerte IT-infrastrukturen, er det få som forstår hvor mye dette faktisk koster – økonomisk og i form av antallet medarbeidere.

Med hjelp fra Canon bestemte R&V, et av Tysklands eldste og største generelle forsikringsselskaper, seg for å gå løs på disse problemene. Ved å sette i verk en nyskapende endring av utskriftsinfrastrukturen har selskapet bedret produktiviteten, styrket sikkerheten radikalt og redusert utskriftskostnadene med over 50 %.

Det handler ikke bare om sikkerhet og besparelser

Med Managed Print Services fra Canon kan du øke produktivitet, endre utskriftsrutiner og redusere karbonutslippene.

Kundeutfordringer

Hør hva kundene våre har å si