Automatisering skaper forretningsvekst og gjør den interne produksjonen mer effektiv

Hvis man vil finne måter å gjøre bedriften mer effektiv på, og samtidig gjøre tjenesteporteføljen mer variert slik kundene forventer, krever det nytenkning og at man er villig til å samarbeide. Dette har vært de to viktigste kriteriene for KnowledgePoint siden oppstarten i 1997. Etter hvert som utskriftsvolumet økte drastisk og forplantet seg inn i nye bruksområder, brakte det også nye kunder om bord. I tillegg førte det til flere oppdrag fra eksisterende kunder. KnowledgePoint innså, at hvis de skulle opprettholde den raske leveringen som er synonymt med merkevaren deres, var de nødt til å vurdere den interne effektiviteten og forberede virksomheten på fremtiden ved å oppdatere teknologien. På denne måten kunne de sikre fremtidig vekst.

KP-image1
KP-image2

«Da Canon skulle hjelpe oss med de driftsmessige utfordringene våre, var vi glade for å oppdage at fremgangsmåten deres er lik den måten vi jobber på selv. Dette kundeforholdet er avgjørende for eventuelle fremtidige investeringer vi vil foreta. Vi har hatt stor glede av å samarbeide med Canon så langt, og vil nok fortsette å samarbeide med dem i fremtiden.»

Andre Philpot, driftssjef, KnowledgePoint