Strålfors gjør fremtidens kommunikasjonsløsninger mer fargerike med Canon

Leverandøren av kommunikasjonsløsninger, Strålfors, er en virksomhet med lang erfaring i utskriftsbransjen. Siden den ble etablert som et trykkeri i den svenske byen Ljungby i 1919, har virksomheten vokst og utviklet seg, og i dag har de avdelinger i syv land – Danmark, Finland, Frankrike, Norge, Polen, Sverige og Storbritannia.
I et kommunikasjonslandskap i stadig endring er virksomheten stolt av at den kan utvikle og selge innovative kommunikasjonsløsninger. Det gir bedrifter nye muligheter til å opprette sterkere, mer personlige kunderelasjoner. En viktig bærebjelke i dette tilbudet, er virksomhetens hvitbok-løsning. Løsningen gjør det mulig for kundene å skrive ut målrettet og tilpasset formidling mer kostnadseffektivt og på en mer fleksibel måte. Dette gjør de ved å skrive ut det nødvendige innholdet i hver enkelt formidling i én omgang.

Stralfors-image1
Stralfors-image2

«I dag benytter de fleste av kundene våre seg av produksjon via én kanal. Med kapasiteten til ColorStream kan kundene gjøre flere oppgaver, f.eks. sette inn digitale bilder for å skape mer dynamikk i bilagene sine. Det hele dreier seg om å utbedre informasjonen de tilbyr kundene, og gjøre den mer relevant for dem.» Tony Plummer, administrerende direktør, Strålfors