Colchester Institute investerer pengene de sparte med Canon Managed Print Services, i opplæringsmateriell

Colchester Institute er én av de største høyskolene for videregående utdanning i East Anglia i Storbritannia, og tilbyr kurs i videregående og høyere utdanning til over 12 000 studenter på ti forskjellige steder. Høyskolen ønsket å redusere de faste kostnadene og se nærmere på den uadministrerte infrastrukturen for utskrifter. Den hadde flere leverandører og manglet styring og retningslinjer for utskrift – med andre ord et klart mål for undersøkelser og potensielle besparelser. Når Canon hadde undersøkt høyskolens utskriftsmiljø, samarbeidet Canon og Colchester Institute tett for å fremme forslag om en Managed Print Services-løsning (MPS), noe som ikke bare reduserte papirforbruket og forkortet administrasjonens leveringstider, men også forbedret brukeropplevelsen for studenter og andre brukere. Det viktigste av alt er at høyskolen oppnådde en besparelse på GBP 100 000 i løpet av de første 18 månedene etter at løsningen ble implementert, og alt blir investert på nytt i opplæring og læring på høyskolens andre områder.

colchester-image1

"Vi likte virkelig Managed Print Services-løsningen som Canon anbefalte for oss, samt det profesjonelle prosjektteamet som Canon foreslo, og hvor tett de var villige til å samarbeide med vårt eget prosjektteam."

Gary Horne, viserektor, økonomi og drift