Online Reprographics samarbeider med Canon for å skape en mer fargerik fremtid

online-repro-logo

Historien om Online Reprographics frem til i dag kan oppsummeres med to ord: fremsyn og mot. Etter at de ble uavhengige fra et større reprofirma i 2004, ønsket den ambisiøse, britiske oppstartsbedriften å bli en fremtredende aktør innen arkitektur-, design- og byggebransjen.

Grunnleggeren John Foy og kollegene hans hadde vært i bransjen hele livet, og var trygge på at dette var en drøm som kunne bli virkelighet. Online Reprographics er basert to steder i London, og har brukt erfaringen sin til å sikre seg en lojal, internasjonal kundeportefølje. I løpet av denne tiden fikk virksomheten rykte på seg for å være en både rask og effektiv tjeneste som støtter seg på digital teknologi, og en virksomhet som intuitivt forstår kundenes behov.

Resultater

Bedre priser på fargeutskrifter – 25 % rabatt ved tidligere bestillinger

Bedre priser på fargeutskrifter – 25 % rabatt ved tidligere bestillinger

Behandlingstiden er redusert fra dager til minimum 1,5 timer

Behandlingstiden er redusert fra dager til minimum 1,5 timer

Produksjonskostnadene for fargeutskrifter redusert med 75 %

Produksjonskostnadene for fargeutskrifter redusert med 75 %

50 % av kundene bruker nå fargeutskrifter (en oppgang på 20 % fra 2012)

50 % av kundene bruker nå fargeutskrifter (en oppgang på 20 % fra 2012)

online-repro-objective

Mål

Øke hastigheten, produktiviteten og mangfoldet på markedet for CAD-fargeutskrifter.

Utfordringer

Mangel på produksjonskapasitet til å øke volumene

• Omstille kundene til CAD-fargeutskrifter

• Finne den teknologien og samarbeidspartneren som best kan implementere, forbedre og markedsføre rask behandlingstid av fargeutskrifter i høyt volum

Tilnærming

Samarbeide med Canon om å finne en god løsning som øker kapasiteten og hastigheten på fargeutskrifter i høyt volum

• Få støtte fra Canon til å utvikle en ny forretningsplan som angriper fargemarkedet

• Få en skreddersydd demonstrasjon av ny teknologi med brettemaskiner ved Canons FoU-senter (forskning og utvikling) i Nederland

• Markedsføre fargetjenester og nye, raske behandlingstider for kundene

online-repro-spare