ABC- Hero1

Protector Forsikring ASA

«For de som vurderer Purchase-to-Pay løsning for å digitalisere og automatisere prosessen fra innkjøp til betaling; det er ingen tvil! Hverdagen vil bli mye enklere»

Utfordringer

• Treg og ressurskrevende prosess for håndtering av fakturaer

• Som et ledd i videre vekst var det behov for økt kontroll på kostnader og standardisert prosess innen økonomi og innkjøp

• Må enkelt kunne skalere og utvide i takt med vekst og etableringer i nye markeder uten at det går ut over farten

Mye manuelt, mye papir, mye tid

Når fakturaer, kontrakter og innkjøp håndteres på papir skapes det en del manuelt arbeid. Summert er dette betydelig tidsbruk på oppgaver som kunne vært gjort på en brøkdel av tiden, eller rett og slett automatisert.

Tidligere brukte ansatte i Protector vesentlig tid på å finne bilag i riktig perm, gå til printer, ta kopi etc for å sørge for at kontrollorgan hadde korrekt dokumen-tasjon. Med noe dokumentasjon på papir og noe i økonomisystemet er det også veldig ressurskrevende å holde god oversikt og ha høy kvalitet. Det krever mye bare å finne frem riktig dokumentasjon.

ABC-image1
ABC-image2-595x380.jpg

Automatisering øker effektiviteten og produktiviteten

P2P løsningen fra Canon har automatisert arbeidsoppgaver som tidligere krevde innsats fra medarbeidere. Det å lese, kontere og bokføre fakturaene, taste KID nummere og lete opp leverandørnummer var tidligere en helt manuell oppgave. Nå er alt dette helt automatisert og Protector gjennomfører bare enkelte kontroller. Canon P2P løsning er integrert mot Protectors ERP løsning slik at data trekkes ut og importeres rett inn i og fra regnskaps-systemet.

Nå blir alle ordre og fakturaer matchet opp mot hverandre og opp mot betingelsene i leverandøravtalene. Løsningen gir full kontroll over kostnader, fakturaer, og leverandøravtaler. Canon P2P strukturerer innkjøpene og sørger for at all relevant data i prosessen fanges og behandles, uavhengig om det kommer på papir, elektronisk eller på Elektronisk Handelsformat (EHF). Protector kan følge alle innkjøp og statuser live i et dashboard.