ABC- Hero1

Canon’s Business & Innovation Scan sementerte Ritzs ekspansjon inn i krysspublisering

DWF-logo.jpg

Den sveitsiske leverandøren av utskriftstjenester, Ritz, har gjort drastiske tiltak for å tilpasse seg et kommunikasjonsmarked i utvikling, dvs. et marked som drives frem av populariteten til nettbaserte kanaler og digitale plattformer.

Resultater

Omprofilering som gjenspeiler de nye tjenestene

Omprofilering som gjenspeiler de nye tjenestene

Vellykket markedsføring av krysspubliseringstilbud ved hjelp av krysspubliseringskampanjer rettet mot kundene

Vellykket markedsføring av krysspubliseringstilbud ved hjelp av krysspubliseringskampanjer rettet mot kundene

Den første krysspubliseringskampanjen rettet mot kundene til Ritz ble gjennomført

Den første krysspubliseringskampanjen rettet mot kundene til Ritz ble gjennomført

Ritz-objective

Mål

Tilpasse seg det moderne kommunikasjonslandskapet ved å utvide det nettbaserte tjenestetilbudet.

Utfordringer

• Nedadgående utskriftsvolum

• Vanskeligheter med skille seg ut i et konkurranseutsatt marked

• Manglende evne til å møte kundenes etterspørsel på nettbaserte tjenester

Ritz-spare

Tilnærming

• Canon tilbød Ritz en firma- og nyskapningsundersøkelse (B&IS, Business & Innovation Scan) under et kundearrangement i 2013

• B&IS-undersøkelsen ble gjennomført i 2014, og gav kunden en bedre oversikt over den gjeldende forretningsmodellen, inkludert en analyse av markedsføringsstrategien

• Dette førte til en ny forretningsmodell som omfatter krysspublisering gjennom Canon, samt beslutningen om å flytte virksomheten i 2015

• Canon støttet den første krysspubliseringskampanjen rettet mot kundebasen til Ritz for å promoterte de nye tjenestene