Superlativ vil gjøre det best i Telemark

Superlativ Media har som mål å bli det foretrukne byrået i Telemark. I strategien har byrået vært klare på å ha eget digitaltrykkeri som kan levere alle type standard trykksaker raskt og av høy kvalitet. Slik skal kundeporteføljen bygges for at byrået skal kunne utvide til nye geografiske områder. Byrået ledes av Jan Arve Andersen.

Digitaltrykk er grunnsteinen

Superlativ ble etablert i Ulefoss i 2006, som et rent reklamebyrå. Etter hvert så de at det ville være langt mer lønnsomt å trykke en del materiell selv, enn å sette det ut til andre. De begynte i det små, med hjelp av enkle utskriftsenheter for kontor.
Dagens byrå fant sin form i 2010. Det er langt fra noen klisjé å si at Superlativ er en stein på stein-bedrift. De har utviklet markedet sitt gradvis, og sett nøye på hvilke behov de kan dekke bedre enn konkurrentene. Ikke bare reklamebyrå, ikke bare webdesign, ikke bare print. Men noe av alt.
Omsetningen fra digitaltrykk utgjør nå en tredel av omsetningen. Konsulenttimer innenfor prosjekter og utvikling av nettsider utgjør de to andre tredelene.
– Vi kan ikke leve av digitalt trykk. Men hvis vi ikke hadde hatt trykkeriet ville vi ikke levd i det hele tatt, konstaterer Andersen.

Leverer på forskudd

Andersen mener styrken er at når Superlativ først har fått tak i en kunde, er de flinke til å holde fast på forholdet.
– Det handler om service og leveringskvalitet. Når de får varene raskere levert enn de forventet, er ikke dét et minus.
Han passer også på å møte nye kunder ansikt til ansikt ofte, særlig ved de første leveransene.
– Hvis vi fortsatte å drive et tradisjonelt reklamebyrå ville vi hatt en haug med inngående fakturaer. Med mye egenproduksjon står vi langt gunstigere, både økonomisk og med tidsbruken.

Dedikerte løsninger viktig

Superlativs vekst er mest avhengig av nærmarkedet. Virksomheten har tre-fire årsverk. På skjermen i Ulefoss utformer grafisk designer Heidi Jensen en ny platekalender for en lokal bedrift. Ved Canon-maskinen tar medarbeider Ola Kylling ut en prøve.
– Det er veldig bra dekk på fargene på imagePRESS C700. Den løfter ulike papir inn uten stopp, slik at også strukturmedier går helt fint gjennom, sier han.
Lars Dybwad i Canon Business Center Vestfold Telemark og Jan Arve Andersen kom i kontakt med hverandre for noen år siden, da det dukket opp behov for en mer profesjonell digitaltrykkløsning.
– Det holdt ikke med kontormaskiner lenger. Vi måtte ha dedikerte løsninger. Det fikk vi da. Pluss god oppfølging og kontakt med Canon og deres salgsrepresentant. Det var heller ingen ulempe at det samtidig ble tilgang på proffe Canon-teknikere, som står parat om det skulle være noe.

Muligheter blir viktigere enn volum

Mange produkter laget i små serier er ikke lenger et problem. Tvert om: Slike er blitt en viktig del av totalpakken for Superlativ.
– Store volumer er fortid. Vi er mye mer interessert i å utnytte de mange nye mulighetene som teknologien tilbyr. Det er en slik tankegang som skal gjøre oss til det foretrukne byrået på denne sida av Geiteryggen, avslutter Jan Arve Andersen.