ABC- Hero1

LO Media gjennomfører digital transformasjon med Canon

Takket være digitaltrykk med mulighet for trykking av mindre opplag og variable data (VDP), kan LO Media tilby kostnadseffektiv trykking etter behov, og selskapet kan kutte kostnadene ved selv å stå for trykkingen av småopplag av fagblader og markedsføringsmateriell, jobber som tidligere ble satt ut.

LO Media har kombinert teknologien med en omfattende løsning for trykksakbestilling på nettet for å sikre driften av trykkeriavdelingen.

Utfordringen

Lars Langbo, produksjonssjef i LO Media, er nysgjerrig av natur. Er det snakk om nyskapende teknologi eller bedriftsløsninger, ønsker han nye ideer og konsepter velkommen. Han er alltid på jakt etter de beste løsningene for å optimalisere kundenes kommunikasjons og bedriftsbehov. Løftet han gir kundene er enkelt: “Uansett målsetting skal vi levere resultater.”

Denne tankegangen gjenspeiles i LO Medias tidligere investeringer i en Web-2Print-løsning for trykksakbestilling på nett, og digitale utskriftsteknologier i 2009 og 2010 for å møte trenden med synkende opplag og stigende administrasjons-kostnader som følge av økende digitalisering i kommunikasjons-markedet.

Bakgrunnen for investeringene er opplagt når man ser på LO Medias to største forretningsområder – selskapet er nemlig den største fagbladprodusenten i Norsk Presseforbund (NP). LO Media står bak det redaksjonelle innholdet og den grafiske utformingen av en rekke ledende fagblader, og tilbyr ulike kommunikasjons- og markedsføringstjenester til fagforeninger og politiske partier.

“Vår ambisjon er å gjøre det enklere for fagforeningene å kommunisere med medlemmene på en god og konstruktiv måte. Informasjonen må også foreligge i rett tid, og det må være enkelt å gi tilbakemelding”, forklarer Lars.

ABC-image1
ABC-image2-595x380.jpg

Gjennomføringen

Kundenes etterspørsel etter digitale publiseringstjenester har økt. Som en følge av selskapets utvidede tjenestetilbud, har LO Media sikret seg flere lønnsomme, langvarige kontrakter til en verdi av over 1 million kroner årlig, der de skal hjelpe nye organisasjoner med kommunikasjon til store arrangementer, konferanser og større meningsmålinger.

Mens kryssmedietjenesten fremdeles finjusteres, jobber Lars og teamet hans med Canon om overgangen fra kostnadsbasert salg til verdibasert salg: “Denne tilnærmingen sikrer at kjøperne føler at de er den viktigste faktoren i ligningen. Vi kan tilby et bredere spekter av kommunikasjonstjenester og vi kan analysere hva som fungerer best for dem, slik at vi blir en rådgiver som fokuserer på kundens beste.”

LO Media kan nå analysere verdifulle data for å se hva som fungerer og ikke fungerer for de enkelte kundene. “Vi har for eksempel kanskje ikke e-postadressene slik at vi kan nå ut til alle av kundenes målgrupper, men vi har postadressene slik at vi kan sende dem personlig tilpasset kommunikasjon for å få tilbakemelding og tilgang til denne informasjonen”, forklarer Lars.

“Hvis vi mener at en trykksakbasert meningsmåling ikke er en effektiv løsning for en kampanje, kan vi velge en digital løsning i stedet. Den beste kommunikasjonskanalen er ikke gitt – hver enkelt kampanje og kunde er forskjellig.”

Lars avslutter: “Ved å anvende kunnskapen som Canon og den individuelle opplæringen har gitt oss, har vi mulighet til å tilby digitale tjenester av høy kvalitet, og vi har en visjon og tålmodighet til å tenke mer langsiktig. Vi satser på langsiktige kundeforhold og fremtidig lønnsomhet.”