DWF-hero1-1600x600

Barry Callebaut oppnår suksess med Canon-løsning

DWF-logo.jpg

Barry Callebaut gjorde en gjennomgang av driften og konkluderte med at utskrift var et område virkelig trengte en overhaling. Utskrift og vedlikehold viste seg faktisk å være én av bedriftens største utgifter, både med tanke på tid og penger.

Resultater

Ekstern utskrift er nå enkelt og sømløst

Ekstern utskrift er nå enkelt og sømløst

Den nye løsningen administreres sentralt fra hovedkontoret

Den nye løsningen administreres sentralt fra hovedkontoret

Tosidig utskrift har gjort det mer miljøvennlig å skrive ut

Tosidig utskrift har gjort det mer miljøvennlig å skrive ut

De ansatte kan dele og skrive ut jobber fra hvor som helst og på få minutter

De ansatte kan dele og skrive ut jobber fra hvor som helst og på få minutter

Barry_Callebaut

Mål

For å kunne oppfylle vekstmålene sine, trengte Barry Callebaut et helt nytt driftssystem som var i tråd med bedriftens strategiske pilarer: innovasjon, kostnadseffektivitet, bærekraft og vekst.

Utfordringer

• Den eksisterende skriverparken var et tids- og ressurssluk både for ansatte og IT-avdelingen.

• De individuelt betjente skriverne var vanskelige å administrere og betjene.

• Operasjonene var trege og tungvinte.

• Dyrt å integrere utskriftssystemet med andre kontorer på forskjellige steder.

Tilnærming

En ny park med multifunksjonsenheter fra Canon og en sentralisert utskriftsinfrastruktur for å gi ansatte en problemfri og sømløs opplevelse ved utskrift og skanning.

Barry_Callebaut