Borealis-hero1

En global løsning for globale bedrifter

Borealis har kontorer i 17 land og setter sin lit til globale IT-leverandører for å oppnå korte responstider på support. En kritisk del av dette kravet er å ha én global utskriftsleverandør med en sentral kontaktperson som administrerer tjenesten i alle land.

Da Borealis hadde gransket markedet grundig, kontaktet de Canon. 1165 enheter spredt utover 17 land ble erstattet med 1000 enheter i løpet av bare åtte måneder. Endringen gikk ikke bare problemfritt for alle de involverte brukerne. Løsningen den resulterte i, har gitt høyere dokumentsikkerhet og reduserer også Borealis' kostnader forbundet med støtte og vedlikehold som følge av standardisering på et høyt nivå.

Borealis-image1

"Stort sett er det tre ting ved dette prosjektet som jeg virkelig har merket meg", sier Jacky Cillen. "Først og fremst arbeider Canon virkelig som en global aktør. Det andre er at implementeringen av hele prosjektet – med tanke på tiden, budsjettet og nivået av standardisering som ble oppnådd – har gitt få problemer. Det siste – og det viktigste for meg – er at Canon gir pågående støtte etter at prosjektet ble fullført, som er like god som den var i implementeringsfasen. Vi får den beste mulige støtten på global basis, og det er akkurat det vi ønsker fra en teknologipartner.

Målet vårt var å gjennomføre en problemfri overgang til et standardisert utskriftsmiljø som er fullstendig tilkoblet. Drivkraften bak dette var å levere en mer sentralisert støtte til brukerne våre, i tillegg til å redusere kostnader forbundet med både vedlikehold og støtte."

Jacky Cillen, teamleder for informasjonsteknologi og systemer (IT&S)