ipack-hero1

Canon hjelper i-Pack med å få full kontroll over produksjonen

ipack-logo

i-Pack – som befinner seg i Sarpsborg – har alltid utmerket seg med displaygrafikken og emballasjeløsningene de produserer for POS-markedet (Point-of-Sale, utsalgssted). Virksomheten er basert i Sarpsborg og har operert under forskjellige navn og eiere siden den ble grunnlagt i 1997. i-Pack har samarbeidet med en rekke ledende emballasjeforetak i Skandinavia og på andre europeiske markeder.

I 2013 måtte grunnleggeren Atle Andreassen imidlertid erkjenne at selskapet ikke utnyttet sitt fulle potensial. «Vi hadde mistet identiteten vår», sier Andreassen. Siden virksomheten fungerte mer som en lokal salgsvirksomhet for morselskapet, lykkes Andreassen med å stå i spissen for å kjøpe seg ut og la virksomheten finne tilbake til røttene sine. Etter navneskiftet til i-Pack AS, var spesialistens nye strategi å gå tilbake til å levere, og ikke minst produsere, førsteklasses POS-materialer og spesialemballasje. Det langsiktige målet var å bli best i bransjen.

«Takket være Canons støtte og teknologi, er forretningsmålene våre innen rekkevidde.»

Atle Andreassen, grunnlegger

Resultater

Utbedret leveringstid for Just-In-Time-prinsippet – fra tre uker til én uke for enkelte bruksområder

Utbedret leveringstid for Just-In-Time-prinsippet – fra tre uker til én uke for enkelte bruksområder

Volum økte 300 % per måned

Volum økte 300 % per måned

Bedriften har satt mål om å øke volumene med 25 % innen utgangen av 2015, og ytterligere 15 % i løpet av 2016

Bedriften har satt mål om å øke volumene med 25 % innen utgangen av 2015, og ytterligere 15 % i løpet av 2016

Støttet etableringen av i-Packs nye digitale avdeling, og ytterlige utvidelse av i-Pack-plast for bruk på treverk, plast og stål. I tillegg støttet Canon i-Packs design- og kommunikasjonsavdeling med original kampanjeutforming

Støttet etableringen av i-Packs nye digitale avdeling, og ytterlige utvidelse av i-Pack-plast for bruk på treverk, plast og stål. I tillegg støttet Canon i-Packs design- og kommunikasjonsavdeling med original kampanjeutforming

ipack-objective

Mål

Utvide bedriften slik at den blir ledende på markedet for POS-løsninger

Utfordringer

• Vanskeligheter med å tilfredsstille kundenes behov for rask behandlingstid for POS-kampanjer som ofte er utsatt for endringer

• Manglende kontroll over utskriftskvaliteten, som igjen påvirker kvaliteten på sluttproduktet

• Utsetting av små utskriftsjobber fører til en innviklet produksjonslinje

• Begrenset og kostbar fremgangsmåte for prototyper

• Manglende kapasitet til å opprette nye bruksområder som sikrer fremtidig forretningsvekst

Tilnærming

Canon analyserte forretningsstrategien og fant den beste løsningen for å gjøre kunden i stand til å tilby utskriftstjenester

• Den nye forretningspartneren anbefalte Canon- og Arizonateknologien til den nye digitale avdelingen

• Canon inviterte virksomheten til forhåndslanseringen av Arizona 6000-serien i Vancouver

• Demonstrerte produktivitet og allsidighet på en rekke medier for bruksområdene kommersielle utskrifter, displaygrafikk og emballasje til små jobber

• Canon støttet installeringen og integreringen med det eksisterende etterbehandlingsutstyret

ipack-spare