DWF-hero1-1600x600

LO Media går gjennom en digital forvandling med Canon

DWF-logo.jpg

LO Media testet en grunnleggende løsning for krysspublisering fra USA for å få et inntrykk av hva de kunne oppnå. Teamet ble imponert av teknologiens potensiale og muligheten til å i stor grad tilpasse kommunikasjon til kunder gjennom flere kanaler. Denne erfaringen gjorde at Lars konkluderte med at han trengte en mer omfattende programvarepakke som, viktigst av alt, inneholdt støtte og opplæring for lokale leverandører for å gi maksimal avkastning på investeringen.

Resultater

Overgang til verdibasert faktureringsmodell for å øke verdien for kundene og samtidig øke inntektene.

Overgang til verdibasert faktureringsmodell for å øke verdien for kundene og samtidig øke inntektene.

Endring i bedriftens innstilling til å tenke mer helhetlig på kommunikasjon (finne den mest effektive kommunikasjonsformen for hvert enkelt prosjekt).

Endring i bedriftens innstilling til å tenke mer helhetlig på kommunikasjon (finne den mest effektive kommunikasjonsformen for hvert enkelt prosjekt).

Nye, langvarige kontrakter ble vunnet.

Nye, langvarige kontrakter ble vunnet.
Salg av krysspublisering ga en inntekt på ca. NOK 1 million per år (ca. GBP 100 000).

Utskriftsavdelingen ble styrket.

Utskriftsavdelingen ble styrket.
Alle utskriftsjobber gjøres ved hjelp av utskrift fra Internett, som gir en årlig inntekt på NOK 5 millioner.
Nye produkter som selges i butikker for utskrift fra Internett, gir en årlig inntekt på ca. NOK 1 million.

LO_Media

Mål

Modernisere publiseringstjenestene med krysspublisering for å støtte overgangen til en total kommunikasjonsleverandør som bruker digitale plattformer.

Utfordringer

• Kompensere for reduserte utskriftsvolumer og kostnader ved å tilby integrerte kommunikasjonstjenester som skal hjelpe kunder med å nå målene sine.

• Bruke utskrift der det er egnet og mest effektivt, for å skape størst mulig verdi.

• Forstå hvordan vi bruker og selge digitale publiseringsløsninger.

Tilnærming

• Canon rådet oss til å investere i pakken for utskrift på flere medier og kombinere den med den voksende tjenesten for utskrift fra Internett for å redde bedriftens produksjonsutskrift.

• Canon utarbeidet individuelle opplæringer for kunder som var interesserte i krysspublisering.

• Canons bedriftskonsulenter gir kontinuerlig støtte for å hjelpe firmaet med å angi en verdi for nye digitale tjenester, og utforske nye driftsmuligheter og -metoder.

LO_Media