Replay Studio får støtte av Canon til å perfeksjonere driften

Replay-logo

«Vi står i en sterk posisjon til å vinne flere kunder i kjernemarkedet vårt. Det pågår et reelt skifte på markedet fra offset til digital teknologi, og vi ligger i forkant av dette skiftet. Med en suveren arbeidsflyt og den suverene samarbeidspartneren Canon, er vi godt rustet til å utnytte disse forretningsmulighetene.»

Andy Halasz, direktør

Resultater

Produksjonskostnadene for fargeutskrifter redusert med 50 %

Produksjonskostnadene for fargeutskrifter redusert med 50 %

Produksjonstiden redusert med 50 %

Produksjonstiden redusert med 50 %

Forventet forretningsvekst ligger på 10 %

Forventet forretningsvekst ligger på 10 %

Replay-objective

Mål

Styrke posisjonen i markedet for kommersielle utskrifter og displaygrafikk.

Utfordringer

• Konsolidere produksjonslinjen og effektivisere kostnadene

• Identifisere den riktige teknologien og samarbeidspartneren for dermed å forbedre produktiviteten, hastigheten og kvaliteten

• Imøtekomme den økende kundeetterspørselen etter digital utskrifter

Tilnærming

Kontaktet den langvarige samarbeidspartneren Canon for å få råd om hvilken teknologi som kunne innfri målsetningene og takle utfordringene

• Investerte i de nyeste Océ Arizona-modellene for å erstatte de eksisterende Arizona-modellene

• Samarbeidet med en fargestyringsspesialist fra Canon om å innføre en felles arbeidsflyt for fargestyring over hele den digitale produksjonslinjen

Replay-spare