LBN-hero1

Tjenesteutvikling driver effektiv utskriftsstrategi frem

Som mange andre lokale myndigheter trengte London Borough of Newham (LBN) å redusere kostnader og øke effektiviteten. Canons løsning for fjerntilgang har gitt en raskere måte å løse sluttbrukeres IKT-problemer på og reduserer arbeidsbyrden for interne ressurser. Andelen løsninger oppnådd på første forsøk, har økt med 30 %, og løsningen ble så vellykket at den ble utvidet til hele parken med på multifunksjonelle enheter.

LBN-image1

«Ekstern feilsøking og vedlikehold er vanlig for IT, og vi tenkte at en lignende tilnærming kan gi betydelige fordeler for utskriftsaktivitetene våre. I tillegg visste vi også at vi kunne oppnå bedre forståelse av trender for utskriftsbruken, noe som ville hjelpe oss med å forme vår fremtidige utskriftsstrategi.»

Gary Sussex, leder for IKT-tjenester