For bedrifter

På hvilke måter er den kreative næringen i endring, og hvilke muligheter skaper det for utskriftsbransjen?

Denne veiledningen tar for seg hva den kreative næringen har oppnådd i Europa og hvilke trender som er formskapende og toneangivende for vekst av næringen. Den tar også for seg hvordan leverandører av utskriftstjenester (PSP-er) kan nyttiggjøre seg av denne næringen, og hvordan de kan samarbeid om å skape nye muligheter og løsninger ved hjelp av utskriftsløsninger.

Veiledningen inneholder:

  • Den kreative næringen i dag
  • Forbrukerperspektiv
  • Tanker om fremtiden
  • Skrivernes muligheter