For bedrifter

Hvordan endres retailmarkedet, og hvilke muligheter skaper det for utskriftsbransjen?

Denne veiledningen ser på det nåværende retailmarkedet og hvordan det endres raskt. Den ser på nyskapningene som ligger an til å endre hvordan vi kjøper, hvilken rolle utskriftsbransjen har. Hvordan leverandører av utskriftstjenester kan finne sin plass i det moderne dynamiske, lønnsomme retailmarkedet i rask endring.

THINK Retail Guide-EN

Veiledningen inneholder:

  • Salgets evolusjon
  • Forbrukerpsykologi
  • Tilkoblede forbrukere
  • Innovasjon
  • Hvor man finner muligheter for utskrift (tradisjonelle butikker, utskrift, reklame, annonsering)