Hvordan du oppdaterer fastvaren:


Det er mulig at du må oppdatere skriverens fastvare for å skrive ut fra Mopria-sertifiserte mobile terminaler.
Du kan oppdatere fastvaren på seriene MF6100, MF8200C og MF8500 på to måter.

Oppdatere fra skriver >
Oppdatere fra datamaskin >

Alternativ 1: Oppdatere fra skriveren via Internett

Last ned fastvaren for skriveren du bruker, via Internett ved hjelp av en PC (Windows/Mac), og oppdater deretter fastvaren. (Skriveren må være koblet til Internett.)

1.    Fra menyen på betjeningspanelet velger du [System Management Settings] (Betjeningsinnstillinger) → trykk på [OK].2.    Velg [Update Firmware] (Oppdater fastvare) → trykk på [OK].3.    Velg [Via Internet] (Via Internett) → trykk på [OK].4.Oppdater fastvaren i henhold til instruksjonene på skjermen.
Fastvaren er oppdatert.
Start Canon Mobile Scanning for Business, og bruk skriveren med oppdatert fastvare.

Du må angi serienummeret til skriveren for å kunne laste ned.

Merk:

  • Serienummeret er de åtte sifrene på etiketten på baksiden av skriveren.
  • Hvis du ikke finner serienummeret, kan du se i håndbøkene som følger med skriveren. Du kan finne det aktuelle emnet ved å søke etter serienummer.

2. Gå til nedlastingsmodus på skriveren

A) Fra menyen på betjeningspanelet velger du [System Management Settings] (Betjeningsinnstillinger) → trykk på [OK].B) Velg [Update Firmware] (Oppdater fastvare) → trykk på [OK].C) Velg [Via PC] (Via PC) → trykk på [OK].D) Trykk på [Yes] (Ja) i meldingen Update firmware? (Oppdatere fastvare?).

Enheten fortsetter til nedlastingsmodus.

For lokale nettverkstilkoblinger:


For USB-tilkoblinger:


Hvis du er tilkoblet via et lokalt nettverk, skriver du ned IP-adressen som vises i panelet. Du må angi den når du utfører den neste handlingen fra PCen (Windows/Mac).

3. Start brukerstøtteverktøyet, og oppdater fastvaren

A) Pakk ut fastvarefilen du har lastet ned, på PC-en (Windows/Mac).

B) Dobbeltklikk på filen for brukerstøtteverktøyet i mappen som er pakket ut


Brukerstøtteverktøyet starter.

C) Oppdater fastvaren i henhold til instruksjonene på skjermen.


Merk:

  • Hvis du vil ha mer informasjon om fremgangsmåten, kan du se Brukerveiledning for brukerstøtteverktøy i den komprimerte mappen.  • Hvis skriveren du bruker, er koblet til via et lokalt nettverk, må du angi en IP-adresse i [IP Address] (IP-adresse) mens du håndterer brukerstøtteverktøy. Angi IP-adressen som vises i trinn 4 av Sette skriveren i nedlastingsmodus.

4.    Start skriveren på nytt
Når fastvaren er skrevet fra brukerstøtteverktøyet, trykker du på [Stop] (Stopp)-tasten på skriverens kontrollpanel.
Skriveren starter på nytt.
Fastvaren er oppdatert.
Start Canon Mobile Scanning for Business, og bruk skriveren med oppdatert fastvare.