For bedrifter

Hvordan du oppdaterer fastvaren:

Det er mulig at du må oppdatere skriverens fastvare for å skrive ut fra Mopria-sertifiserte mobile terminaler.
Du kan oppdatere fastvaren på seriene MF6100, MF8200C og MF8500 på to måter.

Oppdatere fra skriver >
Oppdatere fra datamaskin >

Alternativ 1: Oppdatere fra skriveren via Internett

Last ned fastvaren for skriveren du bruker, via Internett ved hjelp av en PC (Windows/Mac), og oppdater deretter fastvaren. (Skriveren må være koblet til Internett.)

1.    Fra menyen på betjeningspanelet velger du [System Management Settings] (Betjeningsinnstillinger) → trykk på [OK].

internett-1

2.    Velg [Update Firmware] (Oppdater fastvare) → trykk på [OK].

internett-2

3.    Velg [Via Internet] (Via Internett) → trykk på [OK].

internett-3

4.Oppdater fastvaren i henhold til instruksjonene på skjermen.
Fastvaren er oppdatert.
Start Canon Mobile Scanning for Business, og bruk skriveren med oppdatert fastvare.

Alternativ 2: Oppdater ved hjelp av en PC (Windows/Mac)

Last ned fastvaren til en PC (Windows/Mac) fra Canons nettsted, og oppdater deretter fastvaren.

– Skriveren og PC-en må være koblet til via LAN eller USB.

1. Last ned fastvaren

Last ned fastvaren for skriveren du bruker, fra siden for nedlasting av tilleggsprogramvare.

Du må angi serienummeret til skriveren for å kunne laste ned.

Merk:

  • Serienummeret er de åtte sifrene på etiketten på baksiden av skriveren.
  • Hvis du ikke finner serienummeret, kan du se i håndbøkene som følger med skriveren. Du kan finne det aktuelle emnet ved å søke etter serienummer.

2. Gå til nedlastingsmodus på skriveren

A) Fra menyen på betjeningspanelet velger du [System Management Settings] (Betjeningsinnstillinger) → trykk på [OK].

internett-1

B) Velg [Update Firmware] (Oppdater fastvare) → trykk på [OK].

internett-2

C) Velg [Via PC] (Via PC) → trykk på [OK].

PC1

D) Trykk på [Yes] (Ja) i meldingen Update firmware? (Oppdatere fastvare?).

PC2

Enheten fortsetter til nedlastingsmodus.

For lokale nettverkstilkoblinger:

PC3

For USB-tilkoblinger:

PC4

Hvis du er tilkoblet via et lokalt nettverk, skriver du ned IP-adressen som vises i panelet. Du må angi den når du utfører den neste handlingen fra PCen (Windows/Mac).

3. Start brukerstøtteverktøyet, og oppdater fastvaren

A) Pakk ut fastvarefilen du har lastet ned, på PC-en (Windows/Mac).

B) Dobbeltklikk på filen for brukerstøtteverktøyet i mappen som er pakket ut

PC5

Brukerstøtteverktøyet starter.

C) Oppdater fastvaren i henhold til instruksjonene på skjermen.

PC6

Merk:

  • Hvis du vil ha mer informasjon om fremgangsmåten, kan du se Brukerveiledning for brukerstøtteverktøy i den komprimerte mappen.

    PC7

  • Hvis skriveren du bruker, er koblet til via et lokalt nettverk, må du angi en IP-adresse i [IP Address] (IP-adresse) mens du håndterer brukerstøtteverktøy. Angi IP-adressen som vises i trinn 4 av Sette skriveren i nedlastingsmodus.

4.    Start skriveren på nytt
Når fastvaren er skrevet fra brukerstøtteverktøyet, trykker du på [Stop] (Stopp)-tasten på skriverens kontrollpanel.
Skriveren starter på nytt.
Fastvaren er oppdatert.
Start Canon Mobile Scanning for Business, og bruk skriveren med oppdatert fastvare.