Hvordan du skriver ut fra Android-mobilenheter


Trinn 1: Slå på utskriftstjenesten Mopria

I innstillingermenyen velger du skrivere og kontrollerer at utskriftstjenesten Mopria™ er på.Trinn 2: Velg skriveren din

I programmet trykker du på menyen og velger Skriv ut.


MERK: Det er mulig at noen programmer ikke støtter utskriftsfunksjonen. Hvis utskriftsvalget ikke vises, kan du ikke skrive ut fra det programmet med utskriftstjenesten Mopria.

Trinn 3: Menyen med utskriftsinnstillinger vises. Velg Alle skrivere.

Enheten søker etter alle tilgjengelige skrivere. Når dette er fullført, vises en liste der du kan velge skriveren du ønsker.

  

Trinn 4: Menyen med utskriftsinnstillinger viser skriveren du valgte.

•    Hvis du ikke trenger å endre utskriftsalternativene, trykker du på utskriftsknappen for å sende utskriftsjobben.
•    Hvis du må endre utskriftsalternativene, kan du gå videre til neste del.

Hvordan du endrer utskriftsinnstillinger

Med utskriftstjenesten Mopria kan du skrive ut websider, dokumenter, e-poster, bilder og innhold fra programmer som støtter utskrift fra Android-enheter. Utskriftsinnstillinger kan variere avhengig av programmet og skriveren du har valgt. De følgende utskriftsalternativene kan vises:

Antall kopier skrevet ut >
Endre papirstørrelse >
Endre papirretning >
Angi sideområde >
Skrive ut i farger eller svart/hvitt >

Antall kopier

I menyen for utskriftsinnstillinger trykker du på Antall kopier og bruker deretter det numeriske tastaturet til å angi antallet kopier du vil skrive ut.

Papirstørrelse

I menyen for utskriftsinnstillinger trykker du på Papirstørrelse og velger deretter alternativet for papirstørrelse i menyen:  Letter, A4, 4 x 6 og 5 x 7 kan være tilgjengelige avhengig av programmet eller skriveren.


Papirretning

I menyen for utskriftsinnstillinger trykker du på Papirretning og velger deretter alternativet du foretrekker.  Automatisk, portrett eller liggende kan være tilgjengelige avhengig av programmet eller skriveren.Sideområde

I menyen for utskriftsinnstillinger trykker du på Sider og velger deretter sideområdet du vil skrive ut, for å skrive ut flere sider.  MERK: Sider vises bare i bestemte programmer og filtyper, f.eks. PDF-filer.


Fargemodus

I menyen for utskriftsinnstillinger trykker du på Farge. Deretter velger du alternativet du foretrekker.  Automatisk, svart/hvitt eller farge kan være tilgjengelige avhengig av programmet eller skriveren.