Hvordan du skriver ut fra Android-mobilenheter


Trinn 1: Slå på utskriftstjenesten Mopria

I innstillingermenyen velger du skrivere og kontrollerer at utskriftstjenesten Mopria™ er på.Trinn 2: Velg skriveren din

I programmet trykker du på menyen og velger Skriv ut.


MERK: Det er mulig at noen programmer ikke støtter utskriftsfunksjonen. Hvis utskriftsvalget ikke vises, kan du ikke skrive ut fra det programmet med utskriftstjenesten Mopria.

Trinn 3: Menyen med utskriftsinnstillinger vises. Velg Alle skrivere.

Enheten søker etter alle tilgjengelige skrivere. Når dette er fullført, vises en liste der du kan velge skriveren du ønsker.

  

Trinn 4: Menyen med utskriftsinnstillinger viser skriveren du valgte.

•    Hvis du ikke trenger å endre utskriftsalternativene, trykker du på utskriftsknappen for å sende utskriftsjobben.
•    Hvis du må endre utskriftsalternativene, kan du gå videre til neste del.

Med utskriftstjenesten Mopria kan du skrive ut websider, dokumenter, e-poster, bilder og innhold fra programmer som støtter utskrift fra Android-enheter. Utskriftsinnstillinger kan variere avhengig av programmet og skriveren du har valgt. De følgende utskriftsalternativene kan vises:

Antall kopier skrevet ut >
Endre papirstørrelse >
Endre papirretning >
Angi sideområde >
Skrive ut i farger eller svart/hvitt >

I menyen for utskriftsinnstillinger trykker du på Antall kopier og bruker deretter det numeriske tastaturet til å angi antallet kopier du vil skrive ut.

I menyen for utskriftsinnstillinger trykker du på Papirstørrelse og velger deretter alternativet for papirstørrelse i menyen:  Letter, A4, 4 x 6 og 5 x 7 kan være tilgjengelige avhengig av programmet eller skriveren.


I menyen for utskriftsinnstillinger trykker du på Papirretning og velger deretter alternativet du foretrekker.  Automatisk, portrett eller liggende kan være tilgjengelige avhengig av programmet eller skriveren.I menyen for utskriftsinnstillinger trykker du på Sider og velger deretter sideområdet du vil skrive ut, for å skrive ut flere sider.  MERK: Sider vises bare i bestemte programmer og filtyper, f.eks. PDF-filer.


I menyen for utskriftsinnstillinger trykker du på Farge. Deretter velger du alternativet du foretrekker.  Automatisk, svart/hvitt eller farge kan være tilgjengelige avhengig av programmet eller skriveren.