Slik oppdaterer du fastvaren

Det kan hende at du må oppdatere firmwaren på multifunksjonsenheten for å bruke Canon PRINT Business.
Hvis du bruker en modell som må oppdateres, vises en melding som ber deg om å oppdatere når du bruker Canon PRINT Business.
Det finnes to metoder for å oppdatere fastvaren.
Kontroller den følgende tabellen, og bruk metoden som tilsvarer enhetsmodellen du bruker.

Enhetsnavn Oppdater fastvare
Via Internett Via PC
MF4800 Series - Tilgjengelig
MF4700 Series - Tilgjengelig
MF5900 Series - Tilgjengelig
iR1133 Series - Tilgjengelig
MF6100 Series Tilgjengelig Tilgjengelig
MF8200C Series Tilgjengelig Tilgjengelig
MF8500C Series Tilgjengelig Tilgjengelig

MERK

Du trenger ikke å oppdatere fastvaren for enheter i imageRUNNER ADVANCE-serien.

1. Oppdatering via Internett
Last ned firmwaren til multifunksjonsenheten du bruker, via Internett uten å bruke en PC (Windows/Mac), og oppdater deretter firmwaren.
– Multifunksjonsenheten må være koblet til Internett.

1-1. Fra menyen på betjeningspanelet velger du [System Management Settings] (Betjeningsinnstillinger) → trykker på [OK].

1-2. Velg [Update Firmware] (Oppdater fastvare) → trykk på [OK].

1-3. Velg [Via Internet] (Via Internett) → trykk på [OK].

1-4. Oppdater fastvaren i henhold til instruksjonene på skjermen.
Firmware-oppdateringen er fullført.
Start Canon PRINT Business, og bruk multifunksjonsenheten som har oppdatert firmware.

2. Oppdatering via PC (Windows/Mac)
Last ned fastvaren til en PC (Windows/Mac) fra Canons nettsted, og oppdater deretter fastvaren.
– Multifunksjonsenheten og PC-en må være koblet til via LAN eller USB.

2-1. Last ned firmwaren
Last ned fastvaren for multifunksjonsenheten du bruker, fra siden for nedlasting av ekstra programvare.
MF-serien
iR1133
iR1133A
iR1133iF
Du må angi serienummeret til multifunksjonsenheten for å kunne laste ned.

MERK

Serienummeret er de åtte tallene på etiketten på baksiden av multifunksjonsenheten.

Hvis du ikke finner serienummeret, kan du se i håndbøkene som følger med multifunksjonsenheten. Du kan finne det aktuelle emnet ved å søke etter serienummer.

2-2. Slå multifunksjonsenheten over til nedlastingsmodus
1) Fra menyen på betjeningspanelet velger du [System Management Settings] (Betjeningsinnstillinger) → og trykker på [OK].

2) Velg [Update Firmware] (Oppdater fastvare) → trykk på [OK].

3) Velg [Via PC] (Via PC) → trykk på [OK].

4) Trykk på [Yes] (Ja) i meldingen Oppdatere fastvare?.

Enheten fortsetter til nedlastingsmodus.
For LAN-tilkoblinger: For USB-tilkoblinger:

Hvis du er tilkoblet via et lokalt nettverk, skriver du ned IP-adressen som vises i panelet. Du må angi den når du utfører den neste handlingen fra PC-en (Windows/Mac).

2-3. Starte brukerstøtteverktøyet og oppdatere firmwaren
1) Pakk ut firmwarefilen du har lastet ned, på PC-en (Windows/Mac).
2) Dobbeltklikk på filen for brukerstøtteverktøyet i mappen som er pakket ut

Brukerstøtteverktøyet starter.
3) Oppdater fastvaren i henhold til instruksjonene på skjermen.

MERK

Hvis du vil ha mer informasjon om fremgangsmåten, kan du se Brukerveiledning for brukerstøtteverktøy i den komprimerte mappen.

Hvis multifunksjonsenheten du bruker, er koblet til via et lokalt nettverk, må du angi en IP-adresse i [IP Address] (IP-adresse) mens du bruker brukerstøtteverktøyet. Angi IP-adressen som vises i trinn 4 av Slå multifunksjonsenheten over til nedlastingsmodus.

2-4. Starte multifunksjonsenheten på nytt
Når brukerstøtteverktøyet har skrevet ferdig firmwaren, kan du trykke på tasten [Stop] (Stopp) på multifunksjonsenhetens kontrollpanel.
Multifunksjonsenheten starter på nytt.
Firmware-oppdateringen er fullført.
Start Canon PRINT Business, og bruk multifunksjonsenheten som har oppdatert firmware.