Om Canon Mobile Scanning MEAP-programmet

Canon Mobile Scanning MEAP-programmet (heretter kalt "dette produktet") er et MEAP-program som støtter å motta skannet data fra en imageRUNNER ADVANCE-enhet til en mobil terminal.
Du kan konfigurere skanneinnstillinger og skanne fra en mobil terminal ved å koble sammen dette produktet og programmet Canon PRINT Business for mobile terminaler.

MERK

Du må installere Canon Mobile PRINT Business på den mobile terminalen før du kan bruke dette produktet. Du kan laste ned den nyeste versjonen av Canon PRINT Business fra App Store.

Hvordan du installerer dette produktet

Det finnes to metoder: Installer automatisk ved å koble til en distribusjonsserver (anbefalt) og Installer manuelt via SMS (Service Management Service). Du behøver administratorrettigheter for multifunksjonsenheten for å utføre begge metodene.


Installer automatisk ved å koble til en distribusjonsserver (anbefalt)

b_meap_flow_deliver_C

Du kobler multifunksjonsenheten til en distribusjonsserver via Internett og installerer produktet automatisk ved å skrive inn lisenstilgangsnummeret fra displayet på multifunksjonsenheten eller det eksterne brukergrensesnittet.

Hvis du vil ha mer informasjon om lisenstilgangsnummer og installasjonsmetoder, kan du se det følgende.

Installere Canon Mobile Scanning MEAP-programmet (levert)

Installer manuelt via SMS (Service Management Service)

b_meap_flow_manual_C

Du laster ned datafilene til dette produktet på en PC fra Canons webområde. Deretter installerer du filene i multifunksjonsenheten via SMS.

Hvis du vil vite mer om å laste ned filer og hvordan du installerer, kan du se det følgende.

Installere Canon Mobile Scanning MEAP-programmet (manuelt)

Skanneprosess

Du utfører skanneprosesser fra den mobile terminalen etter å ha startet dette produktet fra berøringspanelet på multifunksjonsenheten.
Du konfigurerer skanneinnstillingene og mottar skannet data med programmet for mobile terminaler, Canon PRINT Business.
Hvis du vil lære mer om skanneprosessen ved bruk av dette produktet fra en imageRUNNER ADVANCE-enhet, kan du se det følgende.

Se under Skanne (imageRUNNER ADVANCE-serien), fane: Bruksanvisning, side: Canon PRINT Business

MERK

Hvis du ikke kan bruke dette produktet, utfører du skanneprosesser ved å bruke funksjonen <Scan and Send> (Skann og send) på multifunksjonsenheten. I dette tilfellet må du konfigurere skanneinnstillingene på berøringspanelet i multifunksjonsenheten når du skanner.

Installere Canon Mobile Scanning MEAP-programmet (levert)

Nedenfor får du hvordan du installerer Canon Mobile Scanning MEAP-programmet (heretter kalt dette produktet) ved å bruke distribusjonsserveren fra en imageRUNNER ADVANCE-enhet via Internett.

Miljøkrav

Multifunksjonsenhet En enhet fra imageRUNNER ADVANCE-serien som støtter programmet Canon PRINT Business for mobile terminaler.

Se fanen Støttede multifunksjonsskrivere på siden Canon PRINT Business.

MERK

 • Distribusjonsserveren er tilgjengelig via Internett. Plasser multifunksjonsenheten slik at den kan bli koblet til et eksternt nettverk, før du installerer.
 • Multifunksjonsenheten får kanskje ikke tilgang til distribusjonsserveren på grunn av brannmurinnstillingene. Hvis dette skjer, må du kontakte nettverksadministratoren.

Lisenstilgangsnummer

Du trenger et lisenstilgangsnummer for å installere dette produktet.
Lisenstilgangsnummeret brukes i fremgangsmåten Installere dette produktet nedenfor.

Lisenstilgangsnummer

Installere dette produktet

Installer produktet på multifunksjonsenheten du bruker.

Det er to metoder: Installere fra berøringspanelet og Installere fra det eksterne brukergrensesnittet.

MERK

 • Du må logge på multifunksjonsenheten som administrator for å installere dette produktet.
 • Skjermbildene og prosessene kan variere avhengig av hvilken multifunksjonsenhet du bruker.

Installere fra berøringspanelet
Installer dette produktet ved å bruke berøringspanelet på multifunksjonsenheten.

 1. 1. Trykk på [] (Innstillinger/registrering].
 2. 2. Trykk på [Log in] (Logg på).
 3. 3. Skriv inn følgende. Trykk på [System Manager ID] (ID for systemadministrator) → angi en avdelings-ID. Trykk på [System PIN] (PIN-kode for systemet) → angi en PIN-kode.
 4. 4. Trykk på [OK].
 5. 5. Trykk på [Management Settings] (Administrasjonsinnstillinger).
 6. 6. Trykk på [License/Other] (Lisens/Annet)] → [Register/Update Software] (Registrer / oppdater programvare).
 7. 7. Trykk på [Install Applications/Options] (Installer programmer / alternativer) → [License Access Number] (Lisenstilgangsnummer).
 8. 8. Skriv inn det firesifrede lisenstilgangsnummeret → trykk på [OK]. Gjenta dette trinnet fire ganger for å skive inn totalt 16 sifre for lisenstilgangsnummeret.
 9. 9. Bekreft lisenstilgangsnummeret du skrev inn → trykk på [Start].
 10. 10. Velg Canon Mobile Scanning MEAP Application→ trykk på [Install] (Installer).
 11. 11.Godta vilkårene i lisensavtalen → trykk på [Accept] (Godta). Installasjonen starter. Når installeringen er fullført, klikker du på [Start]. Dette produktet er installert.

Bekreft installering

Installere fra det eksterne brukergrensesnittet

Du installerer dette produktet i en multifunksjonsenhet ved å styre brukergrensesnittet fra en PC.

 1. 1. Åpne en nettleser på PC-en → skriv inn følgende URL-adresse i adresselinjen. http://<Enhetens IP-addresse eller vertsnavn>/
 2. 2. Angi ID for systemadministrator og PIN-koden for systemet → klikk på [Administrator Login] (Logg på som administrator).
 3. 3. Klikk på [Settings/Registration] → [License/Other] → [Register/Update Software] (Innstillinger/Registrering > (Lisens/Annet > Registrer/oppdater programvare) på portalsiden i det eksterne brukergrensesnittet.
 4. 4. Klikk på [Delivered Installation] (Levert installasjon).
 5. 5. Skriv inn lisenstilgangsnummeret → klikk på [Next] (Neste).

MERK

Hvis du skriver inn feil lisenstilgangsnummer, vises en feilside.

6. Velg Canon Mobile Scanning MEAP-programmet → klikk på [Start Installation] (Start installering).

Handlinger etter installering:
Velg [Start] for å plassere det installerte MEAP-programmet i starttilstand.
7.Bekreft vilkårene i lisensavtalen → klikk på [Accept] (Godta).
Installasjonen starter.
Når installasjonen er fullført, vises et skjermbilde med bekreftelse på at den er fullført.
Dette produktet er installert.
Bekrefte installasjon

Bekrefte installasjon
Bekreft at dette produktet er installert og startet riktig.

 1. 1. Trykk på [Show All] (Vis alle) i hovedmenyen på berøringspanelet.
 2. 2. Kontroller at [Canon Mobile Scanning]-ikonet vises. Hvis Canon Mobile Scanning-ikonet ikke vises, må du bla på skjermen.

Installere Canon Mobile Scanning MEAP-programmet (manuelt)

Last ned Canon Mobile Scanning MEAP-programmet (heretter kalt dette produktet) til en PC fra Canons webområde, og installer det på en multifunksjonsenhet via SMS (Service Management Service).
Miljøkrav

Multifunksjonsenhet
En enhet fra imageRUNNER ADVANCE-serien som støtter programmet Canon PRINT Business for mobile terminaler

Se fanen Støttede multifunksjonsskrivere på siden Canon PRINT Business.

MERK

Kontroller nettverksinnstillinger og SSL-krypterte kommunikasjonsinnstillinger på multifunksjonsenheten og plasser SMS i en brukbar tilstand før du installerer dette produktet. Du finner mer informasjon i håndbøkene som fulgte med multifunksjonsenheten.

PC

En PC som er koblet til multifunksjonsenheten via et nettverk

MERK

SMS fungerer i Internet Explorer i Windows, eller i Safari i Mac OS. Du finner mer informasjon om støttede nettlesere i håndbøkene som fulgte med multifunksjonsenheten.

Hvordan laste ned dette produktet

Du laster ned installasjonsfiler for dette produktet fra denne koblingen.
Nedlasting av Canon Mobile Scanning MEAP-programmet

Slik pakker du ut de nedlastede filene, som inneholder disse to filene som kreves for å installere. Disse filene brukes i den følgende fremgangsmåten Installere dette produktet.

 • Programfil: CMS_MEAP_App_X_X_X.jar
 • Lisensfil: CMS_MEAP_App_X_X_X.lic

Installere dette produktet

Installer produktet på multifunksjonsenheten du bruker.

MERK

 • Du må logge på som administrator på multifunksjonsenheten for å installere dette produktet.
 • Skjermbildene og prosessene kan variere avhengig av hvilken multifunksjonsenhet du bruker.

Hvordan installere/starte dette produktet

Bruk SMS (Service Management Service) fra en datamaskin for å installere dette produktet på multifunksjonsenheten. Du må begynne å bruke dette produktet når installeringen er fullført.

 1. 1. Åpne en nettleser på PC-en → skriv inn følgende URL-adresse i adressefeltet. https://<Enhetens IP-adresse eller vertsnavn>:8443/sms/
 2. 2. Angi SMS-passord → klikk på [Login] (Logg på).

MERK

Standard passord er MeapSmsLogin (husk å skille mellom små og store bokstaver).

3. Klikk på [Install MEAP Application] (Installer MEAP-programmet).

b_meap_manual_02_C

4.Klikk på [Browse] (Bla gjennom).

b_meap_manual_03_C

5.Velg følgende filer i dialogboksen som vises → klikk på [OK].

Bruk de nedlastede filene i fremgangsmåten Hvordan laste ned dette produktet. Angi programfilen og lisensfilen separat.

Programfil: CMS_MEAP_App_X_X_X.jar
Lisensfil: CMS_MEAP_App_X_X_X.lic

6.Klikk på [Install] (Installer).

b_meap_manual_04_C

Etter at meldingen Installing ... Please wait. (Installering pågår ... Vent litt.) er vist, vises en bekreftelsemelding.

7. Klikk på [Yes] (Ja)

b_meap_manual_05_C

8.Bekreft vilkårene i lisensavtalen → klikk på [I Accept] (Jeg godtar).

b_meap_manual_06_C

Etter at meldingen Installing ... Please wait. (Installering pågår ... Vent litt.) er vist på nytt, begynner installeringen.
Når installeringen er fullført, bekrefter et skjermbilde at installeringen er fullført.

9. Klikk på [To MEAP Application Management] (Til MEAP-programbehandling).

b_meap_manual_07_C

10.Klikk på [Start] for Canon Mobile Scanning MEAP Application.

b_meap_manual_08_C

MEAP-programmet startes og plasseres i en brukbar tilstand.

Bekrefte installering
Bekreft at dette produktet er installert og startet riktig.

 1. 1. Trykk på [Show All] (Vis alle) i hovedmenyen på berøringspanelet.
 2. 2. Kontroller at [Canon Mobile Scanning]-ikonet vises. Hvis Canon Mobile Scanning-ikonet ikke vises, må du bla på skjermen.