Publishing sector header image

Publisering

Hvem sier at mindre opplag ikke er økonomisk bærekraftige? Canons løsninger gjør utskrift av publikasjoner både gjennomførbart og fremtidssikkert. Velkommen til utskrift på forespørsel, uansett opplagsstørrelse.

En stor forskjell med små opplag

Du har nå en spennende mulighet til å endre verdikjeden til trykte bøker, blader og aviser på en positiv måte. Canon er den perfekte samarbeidspartneren hvis du vil dra nytte av digitale forretningsmodeller for forlagsbransjen. Små opplag, levetidsstyring, utskrift på forespørsel, egenutgivelse, desentralisert utskrift og dynamisk utgivelse – vi gjør disse tjenestene gjennomførbare med kundesentrerte løsninger.

Finn ut hva kunder som deg har oppnådd med Canon