Canon for økonomiske tjenester

Fin-Hero

"Før de begynte å gi anbefalinger, arbeidet Canon hardt for å komme inn under huden på organisasjonen vår og forstå hva som trengte forbedring og hvordan det best kunne gjennomføres. Å forstå våre klienters virksomhet er en filosofi vi tror på, og vi følte oss veldig trygge på at Canon var partneren for oss."

David Clarkson, kommersiell leder for Armstrong Watson

Løsninger og tjenester for informasjonsbehandling skapt av spesialister

Canons løsninger og tjenester for finansielle tjenester kan forenkle, automatisere og strømlinjeforme prosessene, og samtidig redusere utgifter og gi en mer personlig kundeopplevelse. Det er her papirprosessene møter den digitale verden. Utfordringen for finansielle tjenesteinstitusjoner er å håndtere overgangen til digital behandling, samtidig som de leverer fremragende kundetjenester og opprettholder samsvaret med reguleringer i stadig forandring.

Reguleringene har økt kraftig i takt med den raske økningen i finansielle produkter og rådgivning, og fører til mer administrativt arbeid for finansinstitusjonene. Pålitelighet er et nøkkelord. Cyber-angrepene mot en rekke kjente institusjoner har gjort at sikkerheten av konfidensielle data gis høyeste prioritet.

Våre løsninger og tjenester

Canon arbeider med noen av verdens ledende finansorganisasjoner, inkludert banktjenester til privatpersoner, forsikringsselskap og kapitalmarkeder. Våre løsninger finnes overalt, fra samsvarskontoret til postrommet. Vi hjelper finanskunder med å redusere kostnadene knyttet til nøkkelprosesser, slik som registrering av nye kunder, ved å forenkle og strømlinjeforme viktige systemer samt økt automatisering og digitalisering av papirbasert administrasjon.

Vår tilnærming muliggjør en mer fleksibel arbeidsmåte som tilpasser seg organisasjonens behov med en hastighet som svarer til dine behov. Du vil også ha muligheten til å utveksle direkte med oss gjennom partnernettverket vårt. Våre løsninger er tilgjengelige som administrerte tjenester, noe som kan lette byrden av behandling og administrering for deg.