For bedrifter

Canon for helsesektoren

Arbeide i partnerskap

Svare på endringer

Les Healthcare Vision for innsikt og meninger fra hele Europa

Heve standarden i helsesektoren

Canon kan hjelpe deg med å oppfylle de siste bransjekravene

Helsepersonell er under konstant press for å forbedre kvaliteten på behandlingen, men denne utfordringen blir stadig mer vanskelig å takle.

I likhet med bedrifter over hele verden står helseinstitusjoner overfor en fremtid med krympende budsjetter. IT-avdelinger må drive og integrere flere systemer enn noen gang. Samtidig må en enorm mengde med data lagres på en sikker måte for å sikre samsvar med strengere forskrifter om pasientkonfidensialitet.

Med støtte fra EU-kommisjonen anses eHealth som løsningen. Som en leder på området tilbyr Canon helseinstitusjoner av alle størrelser sikre løsninger for å forbedre arbeidsflyten og endre pasientbehandlingen.

Overvinne utfordringer hele veien

I Canon har vi tro på at teknologi spiller en viktig rolle i å gi pasientene behandling av høyere kvalitet. Derfor har vi jobbet tett med helseinstitusjoner i over 70 år for å utvikle nyskapende teknologiske løsninger som helsepersonell kan bruke i deres utfordringer, inkludert:

 • å tilfredsstille en helsesektor som stadig er i utvikling
 • å forbedre arbeidsflyten og prosesser som regulerer pasientjournaler
 • å overholde lovpålagte forpliktelser og beskytte data

Les videre for å finne ut hvordan Canon kan hjelpe.

Kundehistorier

Se hva disse selskapene sier om å samarbeide med Canon.

Svare på endringer

Ifølge nyere forskning* mener 50 % av helsepersonell i Europa at nasjonale myndigheter skal være ansvarlige for at innbyggerne holder seg friske. 58 % mener imidlertid også at politikere bør oppmuntre innbyggerne til å ta mer ansvar for sin egen helse.

I en verden hvor ansvar forflyttes og politiske, økonomiske og sosiale krav til helseomsorg endres, trenger de som arbeider i sektoren, å vite at de har den støtten de trenger for å fortsette å gi utmerket pasientbehandling.

Fra det mest avanserte medisinske utstyret til verktøy for behandling av pasientjournaler – finn ut hvordan din organisasjon kan bruke ny kunnskap og teknologi i møte med de nye utfordringene knyttet til levering av helsetjenester.

Forbedre produktiviteten

EU-kommisjonen har allerede vist et betydelig engasjement for teknologi og investerer opptil 100 millioner euro per år på å forske på elektroniske prosesser og kommunikasjon. Målet er at eHealth og digitalisering av pasientjournaler skal være utbredt innen 2020.

Noen av våre kunder drar allerede nytte av implementeringen av nyskapende, digitale løsninger for arbeidsflyt, som gjør daglige aktiviteter mer effektive, forbedrer Back Office-prosesser og hjelper helsepersonell med å gi pasienter behandling av høy kvalitet.

  Oppfylle forpliktelser i forbindelse med samsvar og data

  Strenge regler gjelder for administrasjon og deling av pasientdata, og helseinstitusjoner bør kunne forvente sikre løsninger som oppfyller disse kravene.

  I Canon investerer vi 8 % av den årlige omsetningen i FoU og utvikler nye teknologier som oppfyller bestemte bransjestandarder for helsesektoren, for eksempel DICOM og HL7.

  Forskning viser at 60 % av helsepersonell i Europa ser for seg utbredt bruk av mobil teknologi i den nærmeste fremtid*. Derfor fortsetter Canon å investere i tjenester og løsninger som skal hjelpe helsepersonell, både nå og i fremtiden.

  *Healthcare Vision, skrevet i samarbeid med Economist Intelligence Unit, juni 2012