Canon for juridisk

legal_web

Imøtekomme kundebehov, opprettholde lønnsomheten og forbli konkurransedyktig

Med presset om å være mer konkurransedyktig, forbedre tjenester til kundene og redusere utgifter, må juridiske virksomheter tenke i nye baner på måten de arbeider på og de viktigste prosessene de har. Ledende juridiske firmaer digitaliseres og finner nye måter å samhandle med kundene på samtidig som de reduserer utgiftene. Samtidig blir de stadig strengere når det gjelder å overholde konfidensialitet og andre forpliktelser knyttet til samsvar. Vi står for prosessen og praksisen som forvandler operasjonene som holder hjulene i rettsprosessen i gang.

Vår erfaring med juridiske firmaer verden over har gitt oss en inngående kjennskap til prosessene og teknologien som kan utgjøre en omfattende forandring i juridisk praksis. Vi kan gi firmaene tydeligere oversikt over utgiftene knyttet til en sak, og gjøre innkrevingen fra kundene enklere, uavhengig av faktureringsmetode. Den samme gjennomsiktigheten vedrørende prosesser, bidrar til å unngå flaskehalser knyttet til informasjon, og hjelper ved versjonskontroll og sporingslogger, som er avgjørende punkter i samsvarssammenheng.

Våre løsninger og tjenester

Vi samarbeider med juridiske virksomheter av alle størrelser over hele Europa, fra uavhengige lokale firmaer til store konserner. Våre løsninger og tjenester tilpasses behovene i bransjen, tilpasses sammenslåinger og ervervelser, og holder tritt med etterspørselen.

Denne internasjonale erfaringen har vist oss at grunnleggende behov knyttet til samsvar, dokumentbehandling, utskrifter og skanning i juridiske institusjoner, forblir konstant uavhengig av kulturelle nyanser.

Likeledes er utfordringene knyttet til kostnadskontroll, tjenestekvalitet og ytelse av fremragende kundeopplevelser, universelle.

Det er derfor så mange firmaer henvender seg til oss for å få hjelp med tjenestene, systemene og prosessene som danner grunnlaget for varig kundelojalitet og effektivt regulatorisk samsvar. Canons løsninger viser veien for opprettelsen og leveringen av tjenester som skaper gode kundeopplevelser.