For bedrifter

Publisere profesjonelle dokumenter

Bruk av eksterne leverandører til å dekke alle utskriftsbehov kan være en dyr prosess. Én studie viser faktisk at opptil 20 % av alle outsourcede utskriftsjobber ofte viser seg å være bortkastet¹. Med Canons skrivebordspublisering kan du gjøre utskrift om til profitt i stedet.

Dine utfordringer

  • Å sortere papir og digitale filer i utskrevne eller ferdige dokumenter av høy kvalitet
  • Å redusere papiravfall som skyldes skrivebordsutskrift av dårlig kvalitet
  • Å redusere kostnader ved å redusere outsourcing av utskriftsjobber

Vår løsning

Sorter informasjon fra en rekke ulike kilder i ett enkelt, profesjonelt dokument, og publiser alt fra salgspresentasjoner til styrerapporter med Canons skrivebordspublisering.

Fordeler

Spar tid ved ganske enkelt å dra og slippe ulike typer dokumenter i én enkelt redigerbar fil.


Reduser papirforbruket ved å forhåndsvise hvordan dokumentet vil se ut med ulike utskriftsalternativer, for å sørge for at det blir riktig den første gangen.

Spar kostnaden ved outsourcing med en enklere måte å produsere profesjonelle og personlig tilpassede dokumenter på internt.

¹ Kilde: CEBR, 2010

Canon er medlem av Executive Leadership Council i Association of Information and Image Management – AIIM.

AIIM Executive Leadership Council samler tankeledere, fremragende bransjefolk og ledere innen informasjonsbehandling for å diskutere, definere og dirigere fremtiden innen informasjonsbehandling.