Océ Account Center

Océ Account Center

Maksimer inntjeningen i storformatutskrift med Océ Account Center. Den unike programvaren sporer all aktivitet på utskriftssystemet for storformat. Følg med på utskrift, kopiering og skanning, og fordel kostnader mellom bestemte prosjekter eller avdelinger. Gjør kostnader om til inntekter, med Océ Account Center.

Fordeler

  • Alle utskrifts-, kopi- og skanningsaktiviteter for storformat spores på den sentrale Océ Power Logic Controller-enheten.
  • Kontrollert tilgang til utskriftssystemet fra Océ, med krav om gyldig kontoinformasjon, som forhindrer uautorisert tilgang.
  • Praktisk input av kostnadsfordelingsdata ved arbeidsstasjonen eller et lokalt kontrollpanel for storformatutskrift
  • Fleksible arbeidsmuligheter med fritt definerte felter og verdier

Detaljerte funksjoner

Se en mer detaljert visning av Océ Account Center

Fleksibel jobbsporing med mange funksjoner


Océ Account Center kan konfigureres til å fungere med ett eller flere systemer for storformatutskrift. Still inn sporingsinformasjon for kostnadsfordeling én gang, så kan du spore konsekvent informasjon fra alle organisasjonens storformatsystemer fra Océ.
Océ Account Center effektiviserer kostnadsfordeling og kostnadsinndekking, og har innebygde grensesnitt for populære pakker fra tredjeparter. Programmet overfører alle regnskaps- og faktureringsdata til tredjepartsprogrammer, slik at man slipper den tidkrevende jobben med å legge inn tallene for hånd.

Strukturert for å maksimere jobbsporingen


Océ Account Center består av Océ Account Console og Océ Account Logic, som sammen gir deg funksjonene og fleksibiliteten du trenger.

Océ Account Console


Dette er grensesnittet i Account Center, der du kan definere alle feltene som skal spores. Alle felt og verdier kan tilpasses prosjektene og arbeidsflyten i selskapet.

Océ Account Logic


Océ Account Logic befinner seg i Océ Power Logic Controller og sporer all informasjonen som er definert i Account Console. Programmet opprettholder og godkjenner regnskapsinformasjonen, og forhindrer dermed uautorisert utskrift, kopiering og skanning.
Denne produktstrukturen gir stor fleksibilitet dersom det er flere utskriftssystemer. Med programmet Account Console kan du definere sporingsinformasjonen som kreves fra alle Océ TDS-systemer med Oce Account Logic på nettverket ditt.