PrintKey for SAP Business Suite

PrintKey for SAP Business Suite

PrintKey ble utviklet for å oppnå god kommunikasjon mellom SAP og et av PRISMA-systemene for spoling eller utskriftsbehandling. PrintKey er en serverbasert komponent som installeres sammen med det valgte systemet for utskriftsbehandling eller spoling.

Fordeler

  • PrintKey inneholder løsninger for produksjonsstyring for SAP, som er integrert som en bedriftstilleggsmodul i SAP-miljøet. Ingenting vil bli endret for brukeren.

Detaljerte funksjoner

Se en mer detaljert visning av PrintKey for SAP Business Suite

Funksjonalitet


PrintKey åpner opp nye muligheter for systemadministratoren til å automatisere og øke sikkerheten, samt integriteten for styring av SAP-produksjonen.

Fordeler


Printkey løser spesifikt svakhetene ved SAP når det gjelder generering av utskrifter: vanskelig håndtering og styring, ingen tilbakemeldinger og ingen kontroll etter fullføring. Hvis implementeringen av PrintKey inkluderer Document Designer, vil dette også forbedre prosessen med å opprette dokumenter. Utviklingen av skjemaer tar kortere tid, og mulighetene for skjemaoppretting øker.

Produktspesifikasjoner

Finn ut mer om PrintKey for SAP Business Suite, funksjonene og hva den kan gjøre.