Canon iR 400 Spesifikasjoner

BASIC SPECIFICATIONS

Type

Digitalt bildesystem med multifunksjoner

Imaging System

Tørr elektrostatisk laseroverføring

Resolution

32 MB (kan oppgraderes til 96 MB)

Image Server Memory

6 sekunder

Warm-up Time

92 sekunder eller mindre

Height

256 gråtoner

Depth

40 sider pr. minutt

Weight

Automatisk tosidig utskrift

Power Supply

Forminskning/forstørring: 25 til 800 % i trinn på 1 %

Power Consumption

1 til 999

Name

64-128 g/m² via separat mater

PAPER DECK

Paper Sizes

Tilleggsutstyr

Number of Trays

PCL®6/PCL®5e for Printer R1
(Adobe® Postscript® 3-tillegg for Printer P1)

Tray Capacity

128 MB (168-pinners DIMM)

Staple Positions

10 GB

Staple Capacity

P11 500 MHz

Memory

Tilleggsutstyr

Hard Drive

Ethernet, Token Ring (tilleggsutstyr)

PDL

Ethernet: TCP/IP, IPX/SPX, EtherTalk, SMB; Token Ring: TCP/IP, IPX/SPX

SADDLE FINISHERS

BOOKLET TRIMMER

STACKER

PAPER FOLDING UNIT

DOCUMENT INSERTER

NETWORK MULTI-PDL KIT

ETTERBEHANDLER

STIFTESORTERER

PAPIRMAGASIN

SUPER-G3 FAKSKORT

KONSOLL

FAKS

TILLEGGSUTSTYR

Ansvarsfraskrivelse

Alle firmanavn og/eller produktnavn er varemerker og/eller registrerte varemerker for de respektive produsentene i tilknyttede markeder og/eller land.

Canon forbeholder seg retten til å endre spesifikasjoner uten varsel.