For bedrifter

Vanlige spørsmål

Hvis du vil vite mer om MEAP-teknologi eller hvordan virksomheten kan dra nytte av MEAP, finner du svar på noen av de mest vanlige spørsmålene her.

Hva står MEAP for?

MEAP er en forkortelse for Multi-functional Embedded Application Platform.
 

Hva er MEAP?

MEAP er en utviklingsplattform for applikasjoner og kan brukes til å lage innebygde applikasjoner for Canons multifunksjonelle enheter. Tilpassede applikasjoner kan utvikles for å kjøre på selve enheten. Utviklere kan utvikle JAVA-applikasjoner som deretter kan installeres og kjøres på de MEAP-kompatible multifunksjonelle enhetene.
 

Hva er en multifunksjonell enhet?

En multifunksjonell enhet er en nettverksbasert enhet som skriver ut, kopierer, skanner og fakser. Multifunksjonelle enheter fra Canon har også "postkasser" på enheten, der brukere kan lagre dokumentbilder.
 

Hvilken type plattform er MEAP?

MEAP kjører på JAVA J2ME fra Sun Microsystems.
 

Hvilke enheter er MEAP-kompatible?

Den første lanseringen av MEAP-kompatible produkter omfattet en serie på 4 modeller, iR2220i, iR3320i, iR5020i og iR6020i. Canon kommer imidlertid til å introdusere flere MEAP-kompatible enheter i denne serien i løpet av det neste året.
 

Hva om jeg ikke vil ha MEAP på enheten min?

Uten MEAP-applikasjonene er den innebygde JAVA-plattformen usynlig for brukeren og har ingen innvirkning på hvordan enheten fungerer. Hvis du senere skulle bestemme deg for å installere en MEAP-applikasjon eller tilpasse områder av enheten til bedriften, kan dette faktisk gjøres straks enhetene er på plass i nettverket.
 

Hva er fordelene med MEAP?

Det finnes en rekke viktige fordeler med MEAP som har reell verdiskapende effekt for bedriften:
 • Integrering – Siden applikasjonene utvikles spesielt for MEAP, utformes de slik at de kan integreres med kjernefunksjonene til Canon-enheten.
 • Kostnadsbesparelse – Tidligere måtte bedriftene kjøpe separate PCer, servere og/eller ekstern maskinvare for å kjøre applikasjoner. Siden MEAP-applikasjonene er utviklet slik at de kan installeres direkte på den innebygde JAVA-plattformen (kjernen i MEAP-teknologien), fjerner dette behovet for kostbar ekstern maskinvare.
 • Tilpassing – Applikasjoner kan utvikles for å forbedre arbeidsflyten i definerte bransjer, eller utformes spesielt med tanke på bedriften din. MEAP tillater derfor at Canon-enheten tilpasses til bedriften. MEAP-enheten kan faktisk være alt du vil den skal være.
 • Fremtidig sikring – JAVA-plattformen gir MEAPen et fleksibilitetsnivå du ikke tidligere har opplevd. Det betyr at hvis bedriften og arbeidsflyten endrer seg, er det bare å endre enheten ved å legge til MEAP-applikasjoner som kan oppfylle de nye behovene.
 

Hvor mange MEAP-applikasjoner kan installeres på én iR-enhet?

Du kan installere maksimalt 20 applikasjoner, men bare 9 kan være tilgjengelig for sluttbrukeren.
 

Kan eksterne enheter kobles til en MEAP-enhet og styres via en MEAP-applikasjon?

Ja, via USB (universal seriell buss).
 

Hvordan utvikles MEAP-applikasjoner?

En MEAP-utvikler koder og kompilerer en MEAP-applikasjon (konverterer JAVA-koden til bytekode) ved hjelp av et JAVA-utviklingsverktøy. De kompilerte applikasjonene installeres deretter på MEAP-enheten ved hjelp av et installeringsverktøy som følger med MEAP-plattformen.
 

Hva kan en MEAP-applikasjon gjøre?

MEAP-applikasjoner kan gjøre mye, inkludert, men ikke begrenset til, følgende:
 • Styre funksjoner på enheten (utskrift, kopi, faks, postkasser)
 • Hente/angi enhetsinnstillinger
 • Vise et brukergrensesnitt på enhetskonsollen
 • Styre enhetslås
 • Vise et brukergrensesnitt på en ekstern webleser
 • Nettverksfunksjoner
 • Datakryptering
MEAP har potensialet til å være alt du vil den skal være, og Canon har teknologien til å integrere alle typer applikasjoner.
 

Kan en eksisterende enhet være MEAP-kompatibel?

Eksisterende enheter kan dessverre ikke ombygges til MEAP.

Canons nye enheter er ikke lenger bare kopimaskiner. Snur Canon ryggen til vår tradisjonelle kjernevirksomhet?

Det har vært en gradvis utvikling fra den analoge kopimaskinen til den digitale multifunksjonelle enheten full av intelligente funksjoner og MEAP-teknologi. Forretningsprosesser har også forandret og utviklet seg til det ugjenkjennelige, og det finnes ikke lenger en universalløsning slik som kopimaskinen en gang var. For å kunne fortsette å oppfylle kundenes voksende krav, har vi bygd på vår kjernevirksomhet. Vi har vært proaktive når det gjelder utvikling av teknologier, kompetanse og tjenester som gjøre oss til en verdensleder innenfor nyskapende forretningsløsninger.

 

Hvor finner jeg mer informasjon om MEAP-utviklingsplattformen?

Gå til www.bsdp.canon-europa.com (her finner du en egen del om MEAP og utviklerprogrammet til Canon Business Solutions).

spacer
					image
Les mer om MEAP
Oversikt
Hva er MEAP?
Teknologioversikt
Hvorfor arbeide med Canon?
Hva kan MEAP gjøre for bedriften?
Sette standarden med MEAP
Vanlige spørsmål
Developer Programme
Relatert informasjon
Developer Programme