For bedrifter

PlanetPress Suite

PlanetPress Suite er en modulær og brukervennlig programvareløsning med høy grad av fleksibilitet og gode integreringsmuligheter. Den sørger for effektiv og kraftig yteevne når det gjelder å lage og produsere dokumenter med variable data.

 

Behandling av data fra alle kjente database- eller vertsmaskinmiljøer er det grunnleggende ved løsningen. Det brukervennlige grensesnittet gjør at man raskt kan lage dokumentmaler med statiske elementer samt variabel tekst, tabeller, bilder og logoer – supplert av datadrevne diagrammer, kurver og strekkoder. Den ferdige malen lagres deretter på skriverens harddisk, og de variable elementene flettes dynamisk.  Det betyr at kun de variable dataene må sendes til skriveren, noe som i stor grad reduserer trafikken på nettverket og øker skriverhastigheten.
PlanetPress Watch modulen (tilleggsutstyr) med sitt like intuitive brukergrensesnitt gjør det mulig å utvikle arbeidsflyt for datafangst og dokumentdistribusjon. En enkel datastrøm kan for eksempel leveres som forskjellige dokumenter til forskjellige skrivere eller til e-post, faks, nettet eller et dokumentarkiv. Datastrømmen kan også deles avhengig av visse databetingelser, og deretter leveres på forskjellige måter.

Hovedegenskaper:

  • Brukervennlig, intuitivt Windows-grensesnitt med dra og slipp valg for enkel dokumentproduksjon gjør det mulig å styrke bedriftens bildebehandling og meldingssystem med umiddelbar virkning
  • Behandler data fra de fleste database- og vertsmaskinmiljøer uten behov for kostbar nyprogrammering av systemene
  • Styrker dokumentverdien gjennom betinget behandling og ekte personalisering, inklusive automatisk genererte kurver og diagrammer i fullfarge
  • Muliggjør automatisert arbeidsflyt for datafangst og dokumentdistribusjon basert på brukerdefinerte bedriftsregler og åpner for samtidig utskrift, e-postsending, faksing og arkivering
  • Skriver ut dokumenter i klassifisert skriverhastighet og utnytter hele funksjonaliteten til skriveren

Meget tids- og kostnadsbesparende fordi behovet for fortrykt kontormateriell elimineres

PlanetPress Suite Brochure [PDF, 305 KB]
spacer
					image
Relatert Software
PrintShop Mail
PlanetPress Suite [PDF, 235 KB]
Løsninger
Fargestyring
Produksjonsflyt
Variable datautskrifter