For bedrifter

Therefore

Hvorfor velge Therefore™?

Personer på jobb trenger tilgang til informasjon. Importere og integrere. Dele og sammenligne. Lagre og hente. Distribuere og skrive ut. De trenger den elektronisk, og de trenger den nå. Med Therefore™-dokumentløsningene kan brukerne behandle informasjon på en effektiv, økonomisk og sikker måte over hele avdelingen eller virksomheten. Dette betyr at de kan få tilgang til og bruke informasjonen de trenger for å nå forretningsmål.

Effektivitet

Ingen dokumentberg ute av kontroll. Ikke noe informasjon som mangler eller er feil. Ingen sending til feil mottakere. Bare rask, effektiv dokumentflyt som gir deg et produktivt forretningsfortrinn gjennom forbedret kundeservice.

Økonomi

Gjennom å gjøre nødvendig informasjon tilgjengelig for folk kan Therefore™-dokumentløsningene øke hastigheten på forretningssykluser og generere rask avkastning på investeringer. De kan også skaleres opp i takt med bedriftens vekst og spare bedriften for kostbare erstatningssystemer. Mer elektronisk dokumentbehandling innebærer også mindre utskrift og reduserte kostnader i den forbindelse. Høyere effektivitet gjør det også mulig å omfordele ressurser fra administrative oppgaver til bedriftens kjernevirksomhet.

Sikkerhet

Sikker bruk av informasjon er svært viktig i dagens verden der svindel blir mer og mer vanlig. Med Therefore™-dokumentløsninger kan du overholde juridiske og bransjetilknyttede bestemmelser samtidig som du kan holde dataene sikre ved å begrense tilgang kun til autoriserte brukere. På denne måten kan informasjonen flyte fritt innad i organisasjonen, men fortsatt være fullstendig beskyttet.

spacer
					image
Brosjyre
Therefore Brosjyre
Therefore™ Video
Relatert informasjon
Hva er dokumentbehandling?
Therefore™ Skalerbarhet
Therefore™ Komponenter
Therefore™ Funksjoner
Therefore™ Integrering
Therefore™