For bedrifter

Therefore™-funksjoner

Arbeidsflyt

Når et papirdokument sendes rundt på kontoret, hvem er det da som bestemmer hvilken rute det skal ta, hvor lang tid prosessen skal ta, og hvilke oppgaver som skal utføres?  Det er ofte vanskelig å vite hvor det opprinnelige dokumentet er, og hva innvirkningen blir når det stopper opp et sted i prosessen.  Therefore™ Integrated Workflow hjelper deg med å styre alle disse variablene, slik at forretningsprosessene kan utnyttes best mulig.

Ikke bare sparer du tid og penger, men du får hjelp til å øke sikkerheten og gjennomsiktigheten i prosessen. Therefore™ Business Edition inneholder arbeidsflytfunksjonalitet og visuell arbeidflytutforming med dra og slipp-funksjonalitet, som gjør det enkelt å konfigurere og endre.


Oppbevaring

Ett av hovedpunktene for endring i dokumentbehandlingsvirkemåten er overholdelse av lovgivning og behovet for at virksomheter innfører klare retningslinjer for dokumentoppbevaring.  Ulovlig ødeleggelse av dokumenter kan føre til straff i både sivilrettslige og kriminalrettslige saker.  På den andre siden sier lover for databeskyttelse av enkelte personlige opplysninger skal ødelegges etter bruk. Therefore™ tillater at dokumenter slettes permanent etter en angitt oppbevaringsperiode, og at eldre versjoner av dokumenter fjernes fra serveren.


Sikkerhet

Tilgangskontroll

Tilgang til Therefore™-systemet og -dokumenter kontrolleres fullstendig ved hjelp av tre forskjellige sikkerhetsnivåer. 

 

1. Hovedtilgangen til løsningen går via Microsoft® Windows Active Directory-systemet. Dette systemet kontrollerer tilgangen som brukere har til dokumentene og lagringsområdene sine uten at det er behov for et ekstra brukernavn og passord. Det gjør også IT-oppgaven enklere å administrere fordi rettigheter kan tilordnes til den enkelte bruker eller til grupper av brukere. 

2. Therefore™-sikkerhetsfunksjoner gjør det mulig for administratoren å fjerne tillatelser fra bestemte brukergrupper. Denne funksjonen brukes vanligvis til å frata brukere muligheten til å legge inn merknader i eller skrive ut dokumenter. 

3. Rettighetsserveren er et integrert alternativ som gjør det mulig å bruke en ekstern tabell. Denne brukes hovedsakelig til å tilordne ulike tilgangsnivåer innad i en gruppe. Dette systemet bruker Active Directory-tabellen først og tillater deretter at en administrator kan gi tilgang til en bestemt fil eller et bestemt dokument, noe som vanligvis ikke er tillatt.

Digitale signaturer

Et dokuments innhold og opprinnelse kan bare garanteres ved et forfalskningssikkert lager. En digital signatur, som finnes på hvert dokument på Therefore™-serveren, sikrer ektheten til all informasjonen. Ved henting av hvert dokument verifiserer Therefore™-serveren signaturen for å sikre at brukeren mottar gyldig informasjon.


E-postarkivering

Med Therefore™ kan alle trykte kopier, elektroniske dokumenter og e-post knyttet til en bestemt jobb eller et bestemt prosjekt lagres og arkiveres i et strukturert format. Dette betyr at all e-postkorrespondanse er tilgjengelig for tilgang og visning sammen med dokumenter og tilknyttet kommunikasjon om ethvert emne. Dette er særlig nyttig siden et lagret dokument ofte bare forteller halve historien. Den andre halvparten fortelles av all bakgrunnskorrespondansen.

Sluttbrukere ser ingen forskjell i Outlook®-brukergrensesnittet, men de går aldri tomme for kapasitet.


spacer
					image
Brosjyre
Therefore Brosjyre
Therefore™ Video
Relatert informasjon
Hva er dokumentbehandling?
Hvorfor velge Therefore?
Therefore™ Skalerbarhet
Therefore™ Komponenter
Therefore™ Integrering
Therefore™